אאא

דו"ח משאבים עדכני של שותפות הגז תמר, שפורסם אתמול, חושף ויכוח בין החברות לבין משרד האנרגיה בשאלה מה שיעור התמלוגים שהן אמורות לשלם למדינה. בעוד המדינה דורשת את הקבוע בחוק, שותפות תמר מתעקשת שיש לקזז משיעור התמלוגים עלויות הפקה ועיבוד. ההפרש, על פי הערכות, עלול לנוע בין כ־38 מיליון שקל ל־2015 לבין כ־62 מיליון שקל ב־2030, שנת שיא הפקת הגז מהמאגר. יוזכר שמדובר במאגר פעיל ממרץ 2013, שמשמש כספק הגז היחיד למדינת ישראל.

הדו"ח לא קשור לשותפות תמר, שם מחזיקה דלק 31.25% (באמצעות חלוקה שווה בין דלק קידוחים ואבנר), והוא פורסם "לנוכח בחינת אפשרות הנפקה לציבור של איגרות חוב חדשות ורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל־אביב על ידי בעלת השליטה בשותפות, קבוצת דלק".

עיון בהסברים לדו"ח מגלה פרטים חדשים על התנהלות שותפות תמר. מאחד הפרטים, שמצוי בביאור לתזרים המזומנים המהוון של מאגר תמר (הכנסות והוצאות המס וההיטל עבור הפקת הגז משנת 2015 ועד 2036), עולה הצהרה מפתיעה של החברה.

לפי דלק קידוחים, "בחישוב התזרים המהוון הובא בחשבון אומדן השותפות בשיעור התמלוגים בפועל שהיא תשלם למדינה — 11.5%. נכון למועד פרסום הדו"ח שותפי תמר מנהלים דיון עם משרד האנרגיה על אופן חישוב השיעור בפועל. לפיכך, השיעור אינו סופי".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

תמלוגי המדינה נקבעו בחוק הנפט על 12.5% ממכירות הגז, ולכן עולה השאלה מדוע טוענות החברות שהתמלוגים נמוכים יותר. ההסבר הוא ששותפות תמר חושבת שיש לקזז עלויות ב־0.5% עד 1% בשל עלויות עיבוד ופיתוח.

במשרד האנרגיה מסרבים לקבל את ההנחות של שותפות תמר ומקיימים ויכוחים נוקבים בשבועות האחרונים. במשרד טוענים שהם לא מחכים לאף אחד, ולראיה, בנובמבר גבו משותפות תמר תוספת תמלוגים של כ־45 מיליון שקל על מכירה פנימית של גז בין מאגר תמר לים תטיס. במשרד מעריכים שהדיון בין הצדדים יסתיים בתוך שלושה שבועות, כלומר בחפיפה מסוימת להסכם המתגבש בין נובל ודלק למדינה.

משרד האנרגיה סרב להתייחס, אבל בסביבתו אומרים כי גובה התמלוג האפקטיבי לחזקת תמר, כפי שנקבע על ידי המדינה, עומד על 12% כאשר מדי שנה עורך המשרד בחינה ולחברות יש זכות לערער.

מדלק לא נמסרה תגובה.