אאא

הירידה החדה במדד ינואר (0.9%) שפרסמה הלמ"ס בתחילת השבוע לא השפיעה על שיעור האינפלציה הצפויה במשק. בשלושת הימים שעברו מאז פרסום המדד עלתה האינפלציה הצפויה במשק ל-12 החודשים הבאים ב-0.2%, וכעת היא מסתכמת ב-0.8%. אינפלציה צפויה נמוכה בסדר גודל כזה נרשמה לאחרונה במשק רק באמצע 2009, בעיצומו של המשבר הגלובלי.

האינפלציה הצפויה מחושבת על ידי כלכלני בנק ישראל כממוצע ההערכות שמפרסמים האנליסטים השונים במשק. ההסבר לעלייה הקלה באינפלציה הצפויה הוא ככל הנראה העובדה שאנליסטים אלה מעריכים שהירידה במחירי הנפט וההוזלות היזומות במחירי החשמל והמים מיצו כבר חלק גדול מההשפעה שלהן על מדד המחירים.

האינפלציה הצפויה היא אחד המשתנים החשובים ביותר בשיקולי מדיניות הריבית של הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, כי היא זו שמשפיעה על התנהלות המגזר העסקי. מהנתונים החודשיים שמפרסם היום (ד') בנק ישראל מתברר כי על פי שיטת החישוב הנוספת של הבנק, זו של הפרשי התשואות בשוק אגרות החוב הממשלתיות, מסתכמת כעת האינפלציה הצפויה אף בשיעור נמוך יותר של 0.7%.

בתחילת השבוע דיווחה הלמ"ס כי בעקבות הירידה החדה במדד ינואר ממשיכה האינפלציה בפועל, המחושבת 12 חודשים לאחור, להיות שלילית, בשיעור של 0.5%-. כתוצאה מכך, גם סביבת האינפלציה, שהיא נתון המשקלל גם את האינפלציה בפועל וגם את האינפלציה הצפויה, ממשיכה להיות נמוכה בהרבה מהגבול התחתון של יעד האינפלציה השנתי שקבעה הממשלה (3%-1%).

גם החודש סביבת האינפלציה הנמוכה לא צפויה ככל הנראה להשפיע על החלטת הריבית לחודש מרץ. ההערכה היא שחברי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל יחליטו בתחילת השבוע הבא להשאיר את הריבית פעם נוספת ללא שינוי, ברמה של 0.25%.

הסיבה העיקרית לכך היא אומדני הצמיחה המעודכנים שפרסמה הלמ"ס לפני יומיים, שהצביעו על צמיחה גדולה בשיעור שנתי של 7.2% ברבעון האחרון של שנת 2014. ההתאוששות המהירה והחזקה שנרשמה בפעילות המשק אחרי מבצע צוק איתן תאפשר לבנק ישראל לשמור את השימוש במנת הריבית האחרונה שעדיין נותרה בידיו למועד מאוחר יותר.