אאא

בחירות 2015: חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף נמצא בימים אלו במרכז מסע ברחבי הארץ, בהיכלי הישיבות והכוללים בכדי לחזקם לעבוד למען תנועת ש"ס.

"כמה אנשים זכו לתורה בזכות תנועת ש"ס", אמר הגר"ד יוסף במלך אחת העצרות, "כל הזמן היה אומר מרן זצ"ל, אדם יבוא לכסא הכבוד יראה שרשום על שמו שהוא הקים בתי כנסיות מקוואות, ישיבות יגיד זה טעות זה לא אני. יגידו לו כן זה שלך הצבעת לתנועת ש"ס".

במהלך דבריו התייחס הגר"ד יוסף במרומז למפלגת 'יחד - עם אתנו' בראשות ח"כ אלי ישי ואמר: "אין לי ספק שאם מרן היה היום לא היה מישהו שהיה מעז פניו, ודאי היה מרן נלחם בכל כוחו. אמרו לי שכאן ב"ה אין בלבולים, אבל לצערנו בא נחשוב רבותי, בואו נחשוב עושים קואליציות בתוך מפלגה אחת, חיבור עם מזרחי.

"נכון ישנם במזרחי אנשים טובים אבל יש מהם שרדפו את עולם התורה בשנתיים האחרונות. רשת החינוך כמעט נסגרה לא היה לנו תקציבים. רדפו את הרשת באכזריות נוראה ואחרי שאבא הלך לעולמו הסתובבנו לגייס כספים. הרב אריה גייס למעלה מעשרה מיליון דולר בשביל הרשת ובזה בקושי הצלחנו שהיא לא תתמוטט הרשת. אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. אם לא יהיה לנו כח גדול לא נוכל להמשיך. ועכשיו ללכת עם אותם שרדפו אותנו יש ביניהם רב אחד שנחשב אצלם חשוב מאד".

לדברי הגר"ד יוסף: "כשאחי הרב יעקב זצ"ל הלך לעולמו במקום אחד עשו עצרת לזכרו והזמינו אותי. התקשר אלי איזה יהודי אחד ואמר לי יש במודעה את השם שלך עם השם של אותו רב, איך אתה הולך להופיע איתו? אמרתי להם לא ידעתי שהוא מגיע אבל יש לי דעת תורה אני יילך לשאול את אבי מורי, שאלתי את אבא ואמר לי אסור לך להופיע איתו. ועכשיו בשנתיים האחרונות ראינו מה היה בגיוס הוא גם היה חלק מהעניין הזה ואיליו הם מתחברים כעת".