אאא

שנת 2014 הסתיימה עם צמיחה של 2.9% בתמ"ג (תוצר מקומי גולמי) - התוצר הנמוך ביותר שנרשם מאז שנת 2009, כך מציין הכלכלן הראשי באוצר יואל נווה בסקירתו השבועית. במקביל גם הצמיחה שנרשמה בתוצר לנפש בשנה החולפת היה הנמוכה ביותר בחמש השנים האחרונות ועמדה על 0.9%.

ההסבר שמציג הכלכלן הראשי הוא כי התמ"ג היה נמוך לעומת השנים הקודמות "בשל ההשפעות השליליות של מבצע צוק איתן". עם זאת, הוא מציין בסקירה כי "שיעור הצמיחה בפועל היה גבוה משמעותית מהתחזיות של הגופים הכלכליים ומהאומדנים המוקדמים של הלמ"ס (2.2%-2.5%) בעיקר בשל צמיחה גבוהה של 7.2% ברבעון האחרון של 2014 כתוצאה מהתאוששות המשק לאחר צוק איתן ומהתאוששות בכלכלה האמריקאית.

גם שינוי במיסוי הירוק, שהביא לרכישות מוגברות ברבעון האחרון של 2014 - תרם לצמיחה גבוהה יותר מהתחזיות.

באוצר מציינים כי מנועי הצמיחה העיקריים של השנה החולפת היו הצריכה הפרטית והציבורית, שרשמו עלייה של 3.9% ו-3.6% (בהתאמה). גידול מתון יותר נרשם בייצוא ובייבוא של סחורות ושירותים שעלו ב-1.8% וב--1.9%, בהתאמה.

נתוני הייצוא מושפעים בעיקר מעלייה בייצוא סחורות תעשייתיות ומירידה בייצוא החקלאי בעיקר לאיחוד האירופי, ואילו נתוני הייבוא מושפעים בעיקר מגידול בייבוא הביטחוני (בכ-9%).