אאא

בחירות 2015 • פרסום ראשון: בתקופת מערכת בחירות כל צד דואג להוציא מכתבים והקלטות מההיסטוריה בכדי לסייע למפלגה בה הוא תומך בבחירות.

לידי "כיכר השבת" הגיע מכתב המלצה בכתב ידו של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל לראש ישיבת 'כיסא רחמים' ומנהיגה הרוחני של מפלגת 'יחד' הגאון רבי מאיר מזוז בו הוא מגדיר אותו "מחזיר עטרה ליושנה", מכתב שבישיבת 'כיסא רחמים' מתכוונים להפיץ בימים הקרובים.

במכתב שנכתב בשנת תשס"ה, כותב מרן הגר"ע יוסף לרב מזוז על הוצאת ספר 'בן איש חי' עם פירושים: "אשריו ואשרי חלקו, שמזכה את הרבים ומרביץ תורה לעדרים ומחזיר עטרה ליושנה".