אאא

רשות שדות התעופה גובה מחירי חנייה מופרזים בנתב"ג ובשדה דב, כך נטען בבקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה לאחרונה לבית המשפט המחוזי מרכז שבלוד. הבקשה הוגשה באמצעות עוה"ד צבי וולפסון וארז בן-דוד ממשרד וולפסון ויינשטיין ושות' והיא מוערכת ב-200 מיליון שקל.

בתביעה נטען כי הרשות מתנהלת באופן בלתי חוקי ואנטי צרכני לאורך שני עשורים. לגרסת התביעה הרשות גובה בניגוד לחוק מעל 100 מיליון שקל בשנה בגין שירותי חנייה בנתב"ג ובשדה דב.

על פי התביעה, שירותי החנייה בשדה התעופה הם בגדר שירות חיוני שחלה על הרשות חובה לספקו על פי החוק. בהתאם לכך, התעריפים עבור שירותי החנייה נדרשים לקבל את אישורי שרי הממשלה וועדת הכלכלה של הכנסת, אולם אישור זה לא ניתן והרשות בחרה לקבוע את התעריפים באופן עצמאי, ללא פיקוח ציבורי ובניגוד לחוק.

"רשות שדות התעופה", כך נכתב בתביעה, "מנצלת לרעה את הזכות למתן שירות מונופוליסטי שניתן לה על ידי המדינה, קובעת וגובה תעריפי חנייה מופקעים, מופרזים ובלתי סבירים בעליל, זאת על חשבון ציבור המשתמשים הרחב שאין בידיו חלופה לשימוש בשירות חיוני זה בנתב"ג ובשדה דב".

לפי הנטען בתביעה, הרשות מנצלת את היות הצרכנים "קהל שבוי" ולכן ייקרה את תעריפי החניה בשיעור ריאלי חד ומצטבר של 141% מעבר לעליית מדד המחירים לצרכן. עוד מצוין כי יתרת תעריפי האגרות אותן גובה הרשות על פי חוק בגין שירותים אחרים המסופקים על ידה ונמצאים תחת פיקוח הממשלה והכנסת ירדו ריאלית ביחס למדד המחירים לצרכן.

מהשוואה שנעשתה ביחס לתעריפי החניה המוקבלים בתל אביב, כך נטען בתביעה, עולה כי תעריפי החנייה בנתב"ג ובשדה דב יקרים בשיעור הקרוב ל-100% מתעריפי החניה המקובלים בתל אביב.

לפי בדיקות שנעשו וצורפו לתביעה, הנזק הנגרם לציבור, נע בתחום שבין 66-68 מיליוני שקל לשנה ובתחום שבין 132-136 מיליוני שקלים לתקופה של שנתיים. "בהתאם לכך", נכתב, "על מנת להעמיד את מחירי החנייה בגובה הראוי יש להפחיתם בשיעור אחיד שנע בתחום שבין 66%-68%. במילים אחרות – הרשות גובה מהמשתמשים מחיר הגבוה בתחום שבין פי 2.94 לבין פי 3.12 מהמחיר הראוי בגין השירות הנ"ל".

בתביעה מציינים עוה"ד כי מטרתה להביא לכך שקביעת תעריפי החנייה בשדות התעופה תיעשה תוך פיקוח ציבורי וממשלתי כמתחייב על פי חוק. פיקוח זה, נטען, צפוי להביא להפחתה משמעותית בתעריפי החנייה באופן התואם את העלות המקובלת המבטיחה רווח סביר וזאת בניגוד למצב הנוכחי בו רווחי הרשות משירותי החנייה גבוהים וחריגים באופן ניכר.

מרשות שדות התעופה נמסר: "רשות שדות התעופה מכחישה באופן מוחלט את הטענה בדבר גביית דמי חניה באופן בלתי חוקי. בימים אלה אנו לומדים את הבקשה ונשיב עליה כמקובל בבית המשפט".