אאא

פחות מחודש קודם הבחירות לכנסת ה-20, בית הדין של חסידי חב"ד בישראל מפרסם מכתב מיוחד, בו הוא מודיע כי לחסידים אין השתייכות למפלגה מסויימת, אך ממליץ לתמוך ברשימה "היותר חרדית", כהוראת הרבי מליובאוויטש.

במכתב נאמר: "א. ידועה דעתו הק' של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כי תנועת חב"ד אינה מפלגתית ואין לנו השתייכות למפלגה כלשהי. ענייננו הוא להתעסק בהפצת המעיינות חוצה ולהכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו". 

"ב. אי לכך, כל אלו המתבטאים בזמן האחרון בנוגע לבחירות אינם מייצגים את העמדה הרשמית של תנועת חב"ד, והדברים הם על דעתם בלבד".

"ג. יחד עם זאת, ידועה דעתו הק' של כ"ק אדמו"ר על החובה להשתתף בבחירות ולהצביע, והוראתו "להצביע בעד הרשימה היותר חרדית", שתדאג לשלימות התורה ולשלימות העם ולשלימות הארץ כפי רצון כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו".