אאא

באורח מפתיע, הגיע הערב (שני) הגאון רבי שמואל אוירבך לניחום אבלים בבית הגאב"ד הגאון רבי נסים קרליץ ברחוב רבי מאיר בבני ברק, האבל על פטירתה של הרבנית לאה קרליץ.

יצויין, כי הגאון רבי ניסים קרליץ לא שהה במקום מכיוון שהינו שוהה ויושב שבעה בבית בנו מוטל'ה קרליץ ברחוב רשב"ם בעיר. מאחר והגר"נ לא שהה במקום, ניחם הגר"ש את חתניו של הגאב"ד. 

לדברי המקורבים, הגעתו של הגר"ש למקום נועדה בכדי לנחם את חתנו הגר"נ קופשיץ, מרבני העיר בית שמש הנחשב למקורבו.

צפו בתיעוד.