אאא

בעקבות דרישתו של יו"ר עמותת נוער כהלכה, עו"ד יואב ללום, לקבל לידיו את הנימוקים להחלטת העירייה למתן אות "יקיר העיר" לרב ישעיהו ליברמן, מנהל הסמינר נגדו עלו טענות לגזענות, ראש העיר השיב למכתבו שפורסם ב"כיכר השבת".

בפתח מכתבו כותב יועץ ראש העיר אלדד וייל כי "תהליך הבחירה הנהוג והמקובל מאז החל יו"ר הועדה הנוכחי בתפקידו, נפתח בכך שכל אחד מחברי הועדה מקבל תקציר מפורט כחצי עמוד פוליו של ההמלצות שהוגשו על כל אחד מן המועמדים, בצירוף הערה שכל החומר המקורי עומד לעיונו".

היועץ פירט כיצד עובדת הוועדה: "עוד מומצאת לחברי הועדה רשימת האישים שהומלצו על ידי ועדת המקצועית המייעצת. חברי הועדה מתבקשים לערוך- כל אחד בנפרד ובפני עצמו- רשימה של 20 אישים שעליהם הוא ממליץ, בצירוף שני שמות כ"רזרבה" ולהמציאם למרכז הועדה עד מועד שנקבע".

"אחרי קבלת כל ההמלצות מסכם אותן מרכז הועדה ועורך רשימה של כל המומלצים לפי מספר הקולות שניתנו לכל אחד מהם, החל באלה שזכו ב-2 קולות דהיינו, כל חברי הועדה, אלה שזכו ב- 4 קולות וכך הלאה. בשלב זה מתכנסת הועדה ולפני חבריה מונח סיכום ההמלצות. המועמדים שזכו ב-4, 2 או 6 קולות דהיינו, רוב חברי הועדה מאושרים "באופן אוטומטי" כמעט-כפוף לאמור להלן - ובדרך כלל זה המצב לגבי רוב המועמדים שהועדה בוחרת כ"יקירי ירושלים". בשלב זה של הדיון מתבקשים חברי הועדה להודיע למי מן המועמדים שזכו במספר קטן יותר של קולות 2 או פחות הם מצרפים את קולותיהם. בפרק זה של הדיון עולים בדרך כלל שיקולי מדיניות של הועדה כמו, שיקוף של כל מגזרי האוכלוסייה, ביטוי לתחומים השונים הראויים להוקרה וכיו"ב. משהגיעה הועדה עד הלום מאשרים חבריה פה אחד את הבחירה", הוסיף להסביר.

לדבריו, "עשרה מן הנבחרים שנבחרו בישיבת הועדה ביום 01.0.02 זכו מלכתחילה ברוב קולותיהם של חברי הועדה, כמתואר לעיל, ושניים מהם זכו מלכתחילה בפחות מכך אולם חברי הועדה צירפו את תמיכתם אחר כך. בשלב זה אישרו חברי הועדה פה אחד את הבחירה בכל 02 היקירים".

"אחרי שהוגשו לוועדה השגותיו של עו"ד ללום נגד הבחירה ברב ליברמן הומצאו לחברי הועדה העתקי ההשגות והם נתבקשו להמציא את תגובותיהם בכתב. שניים מחברי הועדה אכן עשו כן ואילו משני חברי הועדה הנותרים קיבל יו"ר הועדה את תגובותיהם באמצעות הטלפון. על פי התגובות נערכה החלטת הועדה מיום 21.0.02 שלפיה הוחלט ברוב דעות שלא לבטל את ההחלטה מיום 01.0.02 ולהשאירה על כנה", הוסיף יועץ ראש העיר אלדד וייל.