אאא

אחרי הביקור הקצר בלונדון יצא כ"ק האדמו"ר מסאטמר במטוס פרטי לכיון אנטוורפן בלגיה שם נחת האדמו"ר בשעות הצהריים.

תחילה הגיע הרבי לביקור בבית המרא דאתרא הגר"א שיף גאב"ד אנטווערפן ובשעות הערב הגיע האדמו"ר להיכל בית המדרש החדש בעיר למסיבת קבלת פנים.

תחילת המעמד נאם ראש הכולל הרב בעריש קאהן שעביר לאדמו"ר מתנה מיוחדת שטר בו חתמו כל חברי הקהילה שהם מתנתקים משימוש בכל סוג של טלפון חכם מסונן.

למחרת ביום חמישי התפלל האדמו"ר בבית המדרש החדש יחד עם אברכי הכולל אחרי התפילה התקיים לחיים טיש בו דיבר האדמו"ר במיוחד לאברכי הכולל.

לאחר מכן התקיימה מסיבה מיוחדת לנגידי סאטמר מרחבי העולם בבית הנגיד ר' צבי ווייס בו תרמו הנגידים סכומים גדולים לבית המדרש החדש.

במשך כל היום הגיעו רבני העיר וראשיה לבקר אצל האדמו"ר ביניהם וועד קהל מחזיקי הדת דייני הקהילה של באבוב וקלויזנבורג, האדמו"ר מספינקא אנטווערפן דומ"ץ וויזניץ ר"י ווילרייק שהזמין את האדמו"ר לבוא להיכל הישיבה למסור שיעור כללי, האדמו"ר משאץ ודייני קהילת בעלזא.

אחה"צ הגיע האדמו"ר לביקור בבית האדמו"ר מזמיגראד שם התפלל האדמו"ר תפלת מנחה ומשם עבר האדמו"ר לבית הרבני פנחס בערנשטיין שם התקיים מעמד כתיבת האותיות לספר תורה שהוכנס ע"י בני הקהילה לע"נ אדמור"י סאטמאר זצ"ל.

אחרי כתיבת האותיות יצאה תהלוכת ספר התורה לרחובה של עיר והוכנס לבית המדרש החדש בעיר ואח"כ התקיים סעודה לגומרה של תורה, למחרת ביום שישי התפלל האדמו"ר יחד עם תלמידי הת"ת בבית המדרש החדש.

צפו בתיעוד