אאא

פסק הלכה: הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף פוסק כי תושבי שכונת רמות בירושלים יחגגו את הפורים בתאריך ט"ו בחודש.  

לאורך השנים נהגו יוצאי אשכנז לקרוא את המגילה בט"ו ואילו הספרדים פסקו כמרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל וקראו בי"ד.  

אך השנה יוצא פסק הלכה חדש של הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף לפיו הוכשרו התנאים גם לשיטת אביו  וכעת על כל תושבי רמות לקרוא מגילה בט"ו.  

יצוין כי הגר"י יוסף מדגיש במכתבו שהפסק תקף רק לשנה זו (תשע"ה) ולפי מכתבו יש לבחון כל שנה לגופה מבחינת הפתרונות שמאפשרים את הקריאה בט"ו גם לשיטת אביו מרן הגר"ע יוסף. 

פסק ההלכה המלא של הראשל"צ הרב יצחק יוסף בנושא פורים בשכונת רמות המתפרסם לראשנה ב"כיכר השבת":  

פסק הלכה - אודות יום הפורים בשכונת רמות  

הנה נודעת דעתו של מרן אאמו"ר פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל זיע"א, אודות חג הפורים בשכונת רמות, שיש לקרוא את המגילה בי"ד אדר, כדין הפרזים.  

אמנם עלתה הסכמתו ביביע אומר (ח"ז סי' נח) ובעל פה, להלכה למעשה שאם יניחו מבנים הנדרשים ע"פ ההלכה, כדי שיהיה רצף בין רמות לשכונות הסמוכות, יום הפורים יקבע ליום ט"ו כדין ירושלים. [וראה באורך בילקוט יוסף על הלכות פורים, מהדורת תשע"ג].  

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

והלכה זו יצאה עוד בחיים חיותו של מרן פוסק הדור זצוק"ל בכתב יד קדשו ובהוראה בעל פה לתלמידיו שומעי לקחו.

וב"ה עתה, בשנה זו תשע"ה, עלה בידי העסקנים החשובים לעשות ככל האמור ביביע אומר הנ"ל, כדי לחבר את רמות עם שאר השכונות, ועל פי זה תושבי רמות יקראו את המגילה ככל תושבי ירושלים, ביום שישי ט"ו אדר.  

ועל כן על תושבי רמות לקרוא את המגילה בשנה זו ביום ט"ו אדר, וכן שאר מצוות היום. ואילו מרן פוסק הדור זיע"א היה חי עמנו בודאי היה פוסק כן, אחר שנתמלאו כל הדרישות שהציב בשעתו כדי לחבר את שכונת רמות לשאר שכונות ירושלים.  

ולאות אמת כי הדברים הנ"ל נכונים ושכן הלכה למעשה, באתי על החתום  - בברכת התורה יצחק יוסף הראשון לציון הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול.