אאא

גאב"ד 'העדה החרדית' בירושלים הגרי"ט וויס הגיע לביקור מיוחד בבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי עמו הוא נמצא בידידות תורנית במשך עשרות שנים.

מרן הגר"ח קיבל את הגאב"ד בחמימות רבה ושחח עמו ארוכות וכן הודה לו על כך שטרח והגיע עבור קופת העיר.

לאחר שהגר"ח תרם עבור תחילת מגבית פורים הצביע מרן הגר"ח על הקופה של קופת העיר שעמדה על השולחן ואמר לגאב"ד "לכאן אני תורם, וממני יראו וכן יעשו".

הגאב"ד הרים אף הוא מיד תרומה הגונה עבור מגבית פורים.