אאא

כמידי שבוע מפרסם הרב משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן את דבריו לקראת חג הפורים. בהם התייחסות ל'מרבין בשמחה' - לא על ידי שתיית משקה משכר.

"הרב אפרים הלוי שטראוס שאל את מרן כיצד מקיימין הלכה זו להרבות בשמחה. אמר לו ראש החשיבה וכי עם גלעזיל בראנפין (כוסית י"ש)? אלא עם לימוד התורה". מספר הרב שניידר "הרב הוסיף כי לא מספיק דף אחד אלא אפאר אונדערט בלאט, כמה מאות דפים, והדגיש נישט נאר גמרא אליין, נאר מיט רש"י און תוספות, לא רק גמרא לבד, אלא עם רש"י ותוספות, זהו מרבים בשמחה".

הרב שניידר מספר כי מרן הגראי"ל הורה לאחד ממרביצי התורה להזהיר את בני הישיבה לקראת ימי הפורים: "שום הלכה לא זזה ממקומה בפורים, צריך לקיים כל הדינים כבכל השנה ולהיזהר מאד בכבוד רבותיהם, וכבוד חבריהם".

"לדאבונינו יש רח"ל הרבה מאד חולים שאינם מתרפאים, ומגיעים עד כדי רח"ל... ומתפלאים על מה עשה ה' ככה. אך בדברי חז"ל מצינו כי המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו... ואם חז"ל אומרים "אין רפואה למכתו" הרי זה כפשוטו - אין רפואה למכתו" הוסיף.

"בכל הדורות, אותם שירדו מן הדרך ופרקו עול, תחילת קלקולם הייתה בביזוי תלמידי חכמים" ציטט הרב שניידר את מרן הגראי"ל.