אאא

לאחר דיון עם פרקליט המדינה וגורמים במשרד המשפטים שארך מספר שעות, החליט הערב (חמישי) היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין שלא לפתוח עתה בבדיקה בעקבות דו"ח מבקר המדינה על מעונות ראש הממשלה, אלא רק לאחר הבחירות לכנסת ה-20.

"בפני היועץ המשפטי לממשלה הונחה המלצת הפרקליטות בעניין הממצאים שעלו מדוח מבקר המדינה הנוגע להוצאות מעונות ראש הממשלה, שפורסם ביום 17.2.15, וכן בעניין העדויות שמסר מר מני נפתלי בימים 19.2.15, ובימים 23.2.15 ו- 26.2.15. הפרקליטות סקרה מספר פרשות שהראיות שנאספו בהן עד עכשיו מעלות חשדות לביצוע מעשים העלולים לעלות לכדי עבירות פליליות" נמסר ממשרד המשפטים.

"אמנם, הראיות שנאספו עד כה מלמדות על חשדות לביצוע מעשים שחומרתם אינה גבוהה יחסית (אם וככל שיוכחו), אך הפרקליטות סבורה כי עדיין, מכלול הפרשות מצדיק קיום בדיקה שבסיומה יוחלט אם יש מקום לפתיחת חקירה פלילית. כאן המקום לציין כי בחומר שנאסף עד כה אין ראיות המעלות חשד למעורבות של ראש הממשלה עצמו במעשים האמורים. בתום הישיבה החליט היועץ המשפטי לממשלה לאמץ את עמדת הפרקליטות".

"החומר שהועבר ממבקר המדינה יועבר למשטרה על מנת שתלמד אותו ותוכל לנהל בהמשך לכך את הבדיקה הנדרשת על בסיס חומר זה וכן על בסיסו של החומר שכבר נמצא בידי המשטרה. בהתאם להמלצת הפרקליטות, ובתיאום עם ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, הנחה היועץ המשפטי כי הבדיקה תתקיים בעיקרה לאחר מועד הבחירות. בבסיס החלטה זו עומדים כמה טעמים:

המידע שנאסף עד כה ידוע בעיקרו לציבור בעקבות פרסום דוח המבקר ופרסומים נוספים שפורסמו בעת האחרונה ונדון בהרחבה במסגרת שיח ציבורי שהתנהל בנושא. הזמן הקצר שנותר עד לבחירות לא יאפשר לסיים את הבדיקה ולהגיע למיצוי הנושא לפני מועד הבחירות ועל כן ממילא לא ניתן יהיה להניח בפני הציבור ממצאים בדוקים ובהירים באשר לקיומם של היבטים פליליים בנושאים שייבדקו, ככל שיימצאו כאלה. בנוסף, כאמור, מדובר בחשדות לביצוע מעשים שחומרתם אינה גבוהה יחסית".

ממשרד המשפטים נמסר עוד כי "מטבע הדברים, ככל שמועד הבחירות קרב, יש לנהוג במשנה זהירות בהקשר זה. לכך יש להוסיף כי כאמור, בחומר שנאסף עד כה אין ראיות המעלות חשד למעורבות של ראש הממשלה עצמו במעשים האמורים. ראש אגף החקירות והמודיעין הטיל על ראש יחידת להב 433 לבצע את הבדיקה והנחה אותו לבצעה בהתאם למתווה שסוכם".