אאא

הפילוג הליטאי ומערכת הבחירות: במהלך כינוס בחירות של מפלגת 'יהדות התורה' נשא דברי חיזוק בפני הנוכחים אב"ד, הגאון רבי יהודה סילמן, שקרא להתגייס למען המפלגה כהוראת גדולי הדור.

במהלך נאומו תקף הרב סילמן את גישתם ההשקפתית והאידיאולוגית של אנשי הפלג הירושלמי וכינה אותם מושכי זנבות".

"כיכר השבת" מביא תיעוד מלא מדבריו החריפים:

"אחרי שהתבקשתי בפקודת רבותינו שליט"א, אחרי השנתיים שעברו עלינו מי הוא הטיפש שלא מבין את חשיבות המערכה שבה אנחנו נמצאים כל אדם שאינו לגמרי מסוייד, איך הוא לא מבין עד כמה אנחנו במצב קשה. החל מחוק הגירות הנורא שיתן סמכות לרבני צוהר שהם רפורמים, את זה אנו איננו אומרים, את זה שמעתי מרבני החרד"ל שהיו אצלי וביכו את המצב הנורא.

"הצעה נוספת שהיא מלחמה בתורה ממש שאם אשה ביקשה להתגרש ועברה שנה וזה לא בוצע, ביה"ד יחליט שכסף הקידושין הופקע מצד "הפקר בי"ד הפקר", זה נורא ואיום! זוהי עקירת הדת ממש! כך, ההצעה לכפות על הרבנים להעניק כשרות למחלל שבת. ועולה על כולנה חוק הגיוס שבס"ד לא מובנת בשכל בהשתדלות הח"כים, החוק יכנס לתוקף רק בעוד 3 שנים ועד אז בעז"ה הממשלה תתחלף. כך, גם ביטול הקצבאות לישיבות ולכוללים ואף למשפחות ברוכות ילדים"דירות ומגורים.

"אני עומד ומשתומם, איך יתכן שלאברך לא מפריע ולא מעניין אותו קיום של כל עולם התורה והת"תים, הכנסת הליב"ה לת"תים ואם הוא כל-כך קר איך לא אכפת לו מהילדים שלו?! הוא יצא מדעתו?! אם הוא לא יוכל לתת להם אוכל או דירה והוא יודע שבידו לשנות והוא עושה טובה והולך להצביע, טובה, הוא עושה? שיתגייס בכל כוחו.

"בזמן האחרון החלו להישמע זמירות כאילו יש שתי שיטות שיש כאלו שהתירו ללכת להצביע ויש שאסרו, הדבר הוא שקר מוחלט! למי שיודע קצת היסטוריה, רבנו החזו"א לא התיר ללכת להצביע אלא חייב חיוב גמור כמו הנחת תפילין, אין בזה שתי שיטות וזו דעת גדולי הדור מכל החוגים מלבד יחידאי ממש.

"הגיע לידי מכתבו של מרן הגאון רבי דב לנדו, לאחד מהתלמידים שנהיה קנאי שאמנם החזו"א התיר ללכת להצביע אבל היו שחלקו עליו והוא כותב, 'מכתבו הגיעני, והנה כל הדברים האמורים במכתבו, אינו נוגע לאמת החשובה ביותר שמכחישים אותה וחוששני שבמזיד שרבן של ישראל מרנא החזו"א הורה שחייבים להצביע (ולא התיר)' והדבר ידוע מפי תלמידיו המובהקים שליט"א

"במכתבים ומאמרים של מרן הגרא"מ שך כתב שדעת מרן הגרי"ז הייתה שאין להתחשב בשום חשבונות שיש למישהו וחובה להצביע בבחירות וכך העיד גאון הדור מרן הגר"א קוטלר במכתבו: "ידוע לכל שחכמי התורה הקיימים איתנו הורו כולם ללא יוצא מן הכלל ולפעמים קיימו בזה "לא תגורו" שהדבר תלוי בקידוש שם שמיים וגידולה של התורה בדורנו".

"הרעיון המטומטם הזה "לא להתייצב", לא נולד היום, כבר לפני שישים שנה היו קנאים בירושלים שאמרו שצריך להלחם שכל חרדי לא ילך לצבא מאחר שיכולים להתקלקל. נענה ואמר הרב מבריסק: 'שאין צורך' והוסיף ואמר: 'שלא נבקש פטור רק עבור אלו שלומדים תורה ולא עבור אלו שעובדים' ואז הקנאים צעקו עליו שהוא פשרן....

"מו"ח זצ"ל (הגאון רבי גדליה הרץ ר"י חידושי הרי"ם) היה אחד משליחיו של מרן החזו"א לטפל בענין הדחוי לבני הישיבות. מעשה והיה בשני בחורים חסידי ויז'ניץ (אני כרגע לא אגיד את שמותיהם, אחד מהם, הוא מזקני התלמידי חכמים של ויז'ניץ בחו"ל) שלא התייצבו בצבא והמשטרה הצבאית באה ועצרה אותם והבחורים נכנסו להשתוללות וכינו את השוטרים 'נאצים' נעשה בלאגן גדול והם נעצרו, באותו זמן היועהמ"ש של משרד הביטחון, חיים כהן שהיה 'שונא ישראל' ידוע והוא החליט להעמידם למשפט בגין עריקות בשעת מלחמה והוא רצה להענישם 'עונש מוות' למען ישמעו ויראו, נכנס ר' משה מויז'ניץ מי שהיה לימים האדמו"ר הקדוש בעל ה"ישועות משה" למרן החזו"א ושוחח עימו על הגזרה נגד הבחורים וביקש ממנו שיפעיל השפעה שינצלו מכך. והחזו"א אמר לו: לא! אסור לעזור להם, מי שמתנהג כך הוא רודף!

"הייתה הוראה ברורה של ר' איסר זלמן ומרן החזו"א להמשיך לשחק את המשחק עם הרשויות ולא ליפול בידיים שלהם!

"נכון, יש הוראה של האדמו"ר מסאטמר, ואולם, אם מישהו חלם פעם שיש שתי דעות, איך אפשר היום לחלום שיש שתי דעות? היום שרואים שבחינוך שלנו יש רבע מיליון ילדים ובחינוך האחר (סאטמר) עשרת אלפים ילדים, לא רואים שרק המהלך של החזו"א הציל את היהדות בארץ ישראל?! היום לא צריך אמונת חכמים כמו לפני שישים שנה, שאז הלכו אחרי החזו"א מאחר שידעו שהוא גדול הדור וכולם צריכים לשמוע בקולו... היום, צריך לא להיות טיפש...

"חשוב להדגיש שדרכה של תורה היא נגד האלימות! כידוע בזמנו הייתה "ברית הקנאים" שלקחה על עצמה תפקיד לשרוף רכבים שנוסעים בשבת, ומרן החזו"א קרא להוגה הדעות הרב משה שינפלד והכתיב לו נוסח חריף נגד זה ומרן הוסיף לו: "אסור שהמודעה תהיה אנונימית", ואכן תנועת צא"י חתמה על המאמר בהוראת החזו"א.

"הויכוח הוא לא האם להילחם בחילוניות ובציונות! הוויכוח הוא איך נלחמים: האם במשיכת זנבות סוסים או בעשיית פעולות חיוביות, מי שחושב שהדרך להילחם בחילוניות היא במשיכת זנבות שימשיך למשוך לכל סוס שהוא רואה...

"נראה לי שבזמננו אין מי שמסופק מה דעת רבותנו גדולי הדורות שעברו וגדולי הדורות בדורנו מרן בעל האיילת השחר ומרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שהורו שחובה לפעול ולהפעיל וכהוראתו הברורה של מרן בעל האבי עזרי זלל"ה".