אאא

פורים תשע"ד • מתי חוגגים ברמות: הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר פוסק כי על תושבי שכונת רמות בירושלים לקרוא את המגילה בברכה בי"ד לחודש. בסוף השבוע פסק הראשל"צ והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף כי על תושבי רמות לקרוא ב - ט"ו לחודש.

   קראו עוד: הראשל"צ הגר"י יוסף: תושבי רמות יחגגו השנה פורים בט"ו

במכתב שכתב הגר"ש עמאר בסוף השבוע הוא התייחס לנושא קריאת המגילה בשכונת רמות בירושלים ופסק לקרוא בי"ד, כך שהנושא נמצא במחלוקת בין הרבנים.

פסק ההלכה המלא של הראשל"צ הגר"ש עמאר:

"כבר באו אלי בענין זה כמה פעמים, לשכנע אותי שיש מקום ברור על פי ההלכה לשנות מספקו של גדול ישראל מרן הראש"ל בעל יביע אומר ע"ה, והאמת שעדיין לא ראיתי ברור כדי לשנות ההוראה בזה, ואמרתי להם לדחות הענין ההלכתי לשנה הבאה כדי שלא נחטא בפזיזות.

עכ"פ איש איטי אנוכי ולא אוכל לענות מיד, ולא זו גם זו, אלא מעיון ראשוני נראה דאין במה שהביאו כדי לשנות המצב. ועדיין צריך להעמיק וגם לדעת מקום הנחתן וכן לאמת השיעורים של המרחק שבין רמות לשכונות הקרובות לה כדי שיהיה אפשר לברר אם יש על מה לדון.

וכל זמן שיש ספק אפילו קטן עלינו להמשיך ולקרא בי"ד בברכה, שהוא היום של רוב העולם, וכל מקום שיש בו ספק קורין בי"ד, ועוד שאפילו בן כרך שקרא ביום י"ד יצא ידי חובה מפני שרוב העולם קורים ביום י"ד, ולקרוא בט"ו בלא ברכה, ומינה לא נזוע".

 (צילום: ברוך יערי, כיכר השבת )
פסק ההלכה של הגר"ש עמאר 
הגדלה

כפי שנכתב, הרב הראשי הראשל"צ הגר"י יוסף פסק כי על תשובי רמות לקרוא השנה, שנת תשע"ה, בט"ו לחודש.

פסק ההלכה המלא של הראשל"צ הגר"י יוסף

פסק הלכה - אודות יום הפורים בשכונת רמות  

הנה נודעת דעתו של מרן אאמו"ר פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל זיע"א, אודות חג הפורים בשכונת רמות, שיש לקרוא את המגילה בי"ד אדר, כדין הפרזים.  

אמנם עלתה הסכמתו ביביע אומר (ח"ז סי' נח) ובעל פה, להלכה למעשה שאם יניחו מבנים הנדרשים ע"פ ההלכה, כדי שיהיה רצף בין רמות לשכונות הסמוכות, יום הפורים יקבע ליום ט"ו כדין ירושלים. [וראה באורך בילקוט יוסף על הלכות פורים, מהדורת תשע"ג].  

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

והלכה זו יצאה עוד בחיים חיותו של מרן פוסק הדור זצוק"ל בכתב יד קדשו ובהוראה בעל פה לתלמידיו שומעי לקחו.

וב"ה עתה, בשנה זו תשע"ה, עלה בידי העסקנים החשובים לעשות ככל האמור ביביע אומר הנ"ל, כדי לחבר את רמות עם שאר השכונות, ועל פי זה תושבי רמות יקראו את המגילה ככל תושבי ירושלים, ביום שישי ט"ו אדר.  

ועל כן על תושבי רמות לקרוא את המגילה בשנה זו ביום ט"ו אדר, וכן שאר מצוות היום. ואילו מרן פוסק הדור זיע"א היה חי עמנו בודאי היה פוסק כן, אחר שנתמלאו כל הדרישות שהציב בשעתו כדי לחבר את שכונת רמות לשאר שכונות ירושלים.  

ולאות אמת כי הדברים הנ"ל נכונים ושכן הלכה למעשה, באתי על החתום  - בברכת התורה יצחק יוסף הראשון לציון הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול.

 

 (צילום: ברוך יערי, כיכר השבת )
פסק ההלכה של הגר"י יוסף
הגדלה