אאא

רגע לפני חג הפורים, מפרסם הרב מאיר אשכנזי, רבו של כפר חב"ד, מכתב לציבור ובו הוא מבקש מהם שלא לשלוח אליו משלוח מנות עקב פטירת אביו הגאון החסיד רבי מרדכי שמואל אשכנזי זצ"ל.

במכתב שכותרתו "הודעה לציבור" פתח הרב "נחלקו הפוסקים, אם מותר לאבל על אביו ואמו בתוך י"ב חודש לקבל משלוח מנות ביום הפורים".

לכן כותב הרב כי "כדי לצאת ידי חובת כל הדעות, הנני מבקש שלא יביאו אלי משלוח מנות בשנה זו".

עם זאת, מדגיש הרב אשכנזי: "אציין, שעניין זה מתייחס רק אלי ולא לאימי הרבנית שתחי׳, אשר סיימה אבלות שלושים יום ומותר לה לקבל משלוח מנות כרגיל".

הרב סיים את מכתבו בדברי ברכה: "ויה"ר שנזכה בקרוב ממש להקיצו ורננו שוכני עפר, ואבי הרב ז"ל הכ"מ בתוכם, ומתוך שמחה וטוב לבב".