המהר"א מסאטמר  (צילום ארכיון: מאיר אלפסי, כיכר השבת)
אאא

הקרע בעדה החרדית: בחודשים האחרונים מתחולל מאבק של ממש בתוך חוגי העדה החרדית בירושלים, בעיקר סביב סערת חפירות הקברים כאשר קרע של ממש נוצר בין תומכי הגאב"ד הגרי"ט ווייס לבין מצדדי עמדת הראב"ד הגר"מ שטרנבוך.

בהמשך, אף הציקו 'סיקריקים' וקיצונים לראב"ד ופעלו נגדו ונוצר חשש באשר לקיומו של בית הדין הוותיק במתכונתו הנוכחית. הבוקר (שעון ארה"ב), יצא האדמו"ר מהר"א מסאטמאר במחאה גדולה על בזיון התורה ונגד "מחרחרי ריב שמנסים בכל כוחם לפלג את העדה החרדית" כדבריו.

הדרשה נמסרה מיד אחרי תפילת שחרית, בעת השיעור היומי בספר תהלים בהיכל הישיבה הגדולה בקרית יואל שבמונורו.

 (צילום ארכיון: מאיר אלפסי, כיכר השבת)
הראב"ד עם הרבי מסאטמר (צילום ארכיון)
הגדלה

"כיכר השבת" מביא את תוכן דבריו של האדמו"ר:

"דוד המלך אומר בתהילים: עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים - אין עמידה אלא תפילה. עומדות היו רגלינו, מתפללים אנו בשעריך ירושלים על השערים המצוינים בהלכה - שזה בית דין הנקרא שער".

"אנו מתפללים על בית הדין הגדול שבירושלים, שלדאבוננו יש מחרחרי ריב שהחליטו להחריב את הבית דין הגדול שבירושלים - כמובן הכל בלבוש של קנאות".

"עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, אנו מתפללים לשלימות הבית דין הגדול שבירושלים בזכות קמאי מרנן ורבנן גדולי ישראל בדורות שעברו, שלא יכלו לשבור ולפרק את העדה החרדית".

"אנחנו מוחים בכאב על עלבון התורה, ואנחנו יודעים שלא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בו תלמידי חכמים, שביזו את הראש בית דין של ירושלים. זה עלבון התורה וכל אחד ואחד ירא שמים חייב לתבוע את עלבון התורה".