אאא

פרסום ראשון: נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס וראש ישיבת "פורת יוסף" הגאון רבי שלום כהן, הגיע בשעות הערב (שני) לביתו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף בכדי לחזקו.

ל"כיכר השבת" נודע כי בעקבות כך שבימים האחרונים נמצא הגר"ד יוסף בתווך במאבק בין מפלגת ש"ס למפלגת "יחד" של אלי ישי, החליט הגר"ש כהן לחזקו והפתיע אותו כשהגיע ללא התראה מוקדמת לביתו. השניים שוחחו במשך שעה ארוכה בענייני השעה.

קודם לכן, שוחח חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני עם הגר"ד יוסף, והביע "שאט נפש וזעזוע מהדברים שהופצו כנגדו". הרב בעדני חיזקו ובירך אותו "שימשיך את עבודת הקודש להגדיל תורה ולהאדירה ולהחזיר עטרה ליושנה".

מוקדם יותר היום, הבהיר מנהיגה הרוחני של מפלגת "יחד" הגאון רבי מאיר מזוז כי לא התכוון לכנות את הגר"ד יוסף "משוגע", אלא אמר זאת על אדם אחד: "אנשים הוציאו דברים שלי מהקשרם, אני דיברתי על בן-אדם שהוא נודה על ידי מרן הרב עובדיה ע"ה".

לדבריו: "הבן-אדם הזה צעק ודיבר דברים שלא כדין, בין הדברים אמרתי מילה שפירשו אותה כפגיעה ברב דוד יוסף, אני לא התכוונתי לפגוע בו, אני מכבד אותו, תלמיד חכם גדול שכתב ספרים רבים, יושב ועוסק בתורה מהבוקר עד ערב, אני לא התכוונתי עליו כלל ועיקר".

בסיום דבריו חזר הגר"מ מזוז ומבהיר: "לכן, שיהיה ברור לא הייתה לנו שום כוונה נגד הרב דוד יוסף שיהיה בריא".