אאא

הסאגה סביב ההצבעה של חסידות חב"ד בבחירות הקרובות נמשכת: חבר מועצת הרבנות הראשית ואחד מבכירי הרבנים בחב"ד, הרב שמעון אליטוב, פרסם אגרת ובה הוא מבקש מחסידי חב"ד להימנע מעיסוק בבחירות.

באיגרת בת הארבעה עמודים, שהגיעה לידי "כיכר השבת", כותב הרב כי העיסוק בבחירות עלול להביא לשנאת חינם. "הסדר בארץ הקודש הוא, שמעת לעת מתקיימות בחירות על הנהגת השלטון. בחוגים הכלליים - גם בקרב יהודים שומרי תורה ומצווה - ניכרת חיות גדולה ועיסוק בכל עשרת כוחות הנפש סביב ענייני המפלגות, ובתחרות מי בראש וכו'. הדברים מביאים לעיתים לידי מחלוקת ושנאת חינם, ושאר מרעין בישין".

"ואנו, אין לנו אלא דברי בן עמרם - הוראתו הנצחית של רבינו זי"ע, שעל כל חסיד באופן פרטי מוטל לילך ביום הבחירות אל הקלפי ולנהוג לפי הוראת ה'עשה לך רב' שלו או המשפיעים שבכל אתר ואתר. וכל מי שקשור לאילנא דחיי זוכה למלא אחר הכוונה העליונה ובוודאי שלא תצא מכשלה מתחת ידו", הוסיף הרב.

הרב כותב עוד כי "אין חלילה מקום לחשוב שבאם נכנסים לתקופה כזו של בחירות, והרי יש לנו הוראה לתת את קולנו לרשימה הראויה לכך - הרי "ככל העמים בית ישראל", ויש לשקוע במדמנת הבחירות וההסתאבות הפוליטית באופן של "נהנו מסעודתו של אותו רשע", ולהתנהל כאילו מדובר ח"ו באחד מעשרת המבצעים הקדושים של הרבי, רחמנא ליצלן מהאי דעתא".

"ולא די שנוטשים את השליחות שעליה נצטווינו להאיר את העולם - אלא שרבים מחליפים חיי עולם בחיי שעה מאוסים, ובוחשים בהתלהבות גדולה ועצומה בכל ענייני הפוליטיקה ומכניסים ראשם במחלוקת שבין המפלגות השונות, תוך שטועים הם לחשוב כאילו בכך הם ממלאים את רצון קודשו של רבינו זי"ע", כותב הרב בחריפות. 

"ולדאבונינו הרב, רואים אנו אנשים שנוטשים את שולחנו של מלך, ומתערבים עד צוואר בענייני המפלגות ובדעותיהן, ומכך נוצר עניין של קנאה ותחרות והיפך הכבוד. ותחת לזכור שהציווי שקיבלנו מרבינו זי"ע הוא רק לתמוך "ברשימה היותר חרדית", כל אחד לפי הציווי שקיבל באופן פרטי מהרב או מהמשפיע שלו - נכנסים לגופה של המחלוקת בין הרשימות השונות והעסקנים הפוליטיים השונים, ומביעים עמדות ודעות לכאן או לכאן - כאילו זהו תפקידנו עלי אדמות!".

"הרי דווקא ימים קשים כדוגמת אלו, מהווים הזדמנות להוכיח 'מה בין בני לבין חמי', ולהביע את העמדה שלפיה עדת אנ"ש בארץ הקודש עסוקה בתיקון עולם במלכותו יתברך ואין לנו חלק ונחלה עם העיסוק הפוליטי מלבד עצם ההצבעה כפי הוראת הרבי זי"ע. ותחת זאת, יש הפועלים ללא לאות בעניין הכי מסואב, היפך דרכו הקדושה של רבינו זי"ע, ובכך יוצרים חילול שם ליובאוויטש חלילה בעיני רבים".

הרב אליטוב תוקף את אלו ש"הגדילו לעשות בודדים, שעושים את פעולותיהם כביכול בשמה של חסידות חב"ד ומציגים את עצמם ואת פעילותם כשלוחי החסידות אל המחוזות הפוליטיים".

באשר ליוזמה של צעירי חב"ד לצאת ביום הבחירות למבצע הנחת תפילין, כותב הרב "יישר כח ל'צעירי חב"ד' ולכל העסקנים שלקחו על עצמם לפעול כי ביום הבחירות ייצא כל אחד ואחד מאנ"ש לערי השדה לזכות את עם ישראל במבצע תפילין, בבחינת 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך'".