אאא

בשעה האחרונה (שלישי) נכנסו שלושת חברי הכנסת של תנועת 'דגל התורה' - משה גפני, אורי מקלב ויעקב אשר, יחד עם הנציג הרביעי הרב אליעזר סורוצקין, להתייעצות מיוחדת וממושכתבמעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן.

חברי הכנסת סיפרו לראש הישיבה על הפעילות בכל ערי הארץ ועל פתיחת המטות ובנוסף סיפרו למרן הגראי"ל על התחזקותו של יאיר לפיד וסיעת יש עתיד בסקרים.

מרן ראש הישיבה שאל כמה מפלגתו היתה בתקופה זו במערכת הבחירות הקודמת והביע את תקוותו שלא יצליח בבחירות.

בהמשך התבטא מרן ראש הישיבה כי כל המפלגות האחרות רבות ומתנצחות לשם כבוד ושררה ואילו אצלינו הכל למען קידוש שם שמיים.

הגראי"ל הרחיב על החובה ביצירת תשובה לחילול השם הגדול על-ידי קיום קידוש השם גדול והתבטא לעבר הרב אליעזר סורוצקין המוצב במקום השמיני ברשימה המשותפת ואמר לו: "שמיני מי יודע? שמיני אני יודע!".

בחדר נכחו כאמור חברי הכנסת וכן נכדו ונאמן ביתו הרב דוד שפירא כשהכל מתרשמים מנחיצות המערכה על קודשי הדת כפי שרואה אותה מרן ראש הישיבה.