אאא

מכתב נדיר של מרן ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל על הנח"ל החרדי נחשף לאחרונה, וממנו עולה כי הרב שך סירב להתערב במחלוקת סביב נושא מיקומו של הנח"ל החרדי.

במכתב הממוען אל הגאון רבי בנימין מנדלזון זצ"ל, רבה של קוממיות, מודיע הגרא"מ שך כי החליט שלא להתערב בעניין מיקום של הנח"ל החרדי, נושא שעורר פולמוס סוער ביהדות החרדית באותה שנה. המכתב מוצג בימים אלה בבית המכירות הפומביות 'קדם' בירושלים לקראת העמדתו למכירה פומבית בשבוע הבא.

במכתבו, המהווה התייחסות נדירה לנושא, כותב הגרא"מ שך על הצעה שעלתה באותה העת להעביר את החיילים החרדיים ממושב קוממיות אל כפר הנוער חזון יחזקאל הסמוך למושב, ובכך להיענות לקריאות להעברת הנח"ל החרדי ממקום בו חיים חרדים.

 (צילום: בית המכירות הפומביות 'קדם', ירושלים)
(צילום: בית המכירות הפומביות 'קדם', ירושלים)
הגדלה

הגרא"מ שך מציין כי "אני לא התרתי ולא אמרתי שום דבר בזה, רק הרב לורנץ אמר לי שבאופן זה... יתוקן הכל. אמרתי לו אני לא יודע, ואם זהו העצה יהיה כך, אבל אני לא יודע, ועל כן אין לסמוך עליי כלל בזה". בהמשך מציע הגרא"מ שך לגר"ב מנדלזון למנות שני רבנים שיכריעו בנדון.

תחילתה של הפרשייה בה עוסק המכתב בתחילת שנות השישים עם הקמתו של הנח"ל החרדי על ידי צעירי אגודת ישראל (צא"י) בראשות ח"כ לשעבר שלמה לורינץ במושב עמיעוז שבדרום, בו התפתחה בשנת תשכ"א (1961) קהילה של חסידי ויז'ניץ, אך עם הזמן, בעקבות לחץ ציבורי, החליט האדמו"ר 'האמרי חיים' מויז'ניץ זצ"ל שלא לאפשר את המשך שיכונם של החיילים ביישוב החרדי החדש. בעקבות זאת, הועברו החיילים למושב החרדי קוממיות.

 (צילום: בית המכירות הפומביות 'קדם', ירושלים)
(צילום: בית המכירות הפומביות 'קדם', ירושלים)
הגדלה

גם שיכונם של החיילים בקוממיות, מושב חרדי מובהק, עורר התנגדות בקרב גורמים שונים. כך, לדוגמה, במכתב שנשלח על ידי בד"צ העדה החרדית בחודש טבת של תשכ"ב, ונחתם על ידי הגאון רבי פנחס אפשטיין, הגאון רבי ישראל יצחק רייזמן והגאון רבי דוד יונגרייז זצ"ל. פונים חברי הבד"צ אל המרא דאתרא הגר"ב מנדלזון וכותבים כי "מוזר הדבר מאוד שכתר"ה הסכים להעבירם למושב שלו ומעורר תמהון גדול". בהמשך כותבים חברי הבד"צ כי "הרי זה צעד מסוכן המסכן את הישיבות ופתח לרוצים למצוא אמתלאות לצאת את הישיבות ח"ו... מחובתנו למחות נגד זה".