אאא

מספר חודשים אחרי סיום מבצע "צוק איתן" ברצועת עזה, מתמודד צה"ל עם לא מעטי מקרים בהם חיילים שלחמו ברצועת עזה ונזקקים לטיפול נפשי.

מאות החיילים שמספרם קרוב לשלוש מאות נזקקו לטיפול לאחר שלקו בהלם קרב שנגרם מאירוע טראומתי במהלך הלחימה הקשה בשטח הרצועה. 

הערכות הן כי מבין אותם מאות חיילים ממספר חטיבות מובחרות בצה"ל, ישנם רק כמה בודדים שנמצאים במצב נפשי קשה בעקבות הלחימה ברצועת עזה במבצע 'צוק איתן'.

בצה"ל מסבירים את העליה במספר הגבוה של החיילים שטופלו בעקבות הלם קרב, נוצר בעקבות פנייתם היזומה של האחראים לבריאות הנפש בצה"ל, לחיילים שלחמו במבצע.