אאא

נשיא ישיבת פוניבז' הגאון רבי אליעזר כהנמן ביקר בבתיהם של גדולי ישראל להזמינם לשמחת נישואי בנו ה'מוזיניק' החתן הבה"ח יצחק מבחירי ישיבת פוניבז' שתתקיים ביום רביעי הבא כ' אדר באולמי 'ארמונות חן' בבני ברק.

בין היתר ביקר בבתיהם של כ"ק מרן האדמו"ר מגור, הגרמ"ד סלוביציק, הגאב"ד הגרי"ט וייס ובבתיהם של חברי מועצגה"ת הגר"י שיינר, הגר"ד לנדא והגרמ"צ ברגמן.