אאא

נאום נתניהו בקונגרס: מנהיגה הרוחני של מפלגת 'יחד' הגאון רבי מאיר מזוז שיגר אמש (שלישי) מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בו הוא מחזק אותו ומברכו על הנאום מול הקונגרס בארה"ב על הגרעין האיראני.

במכתב כותב הגר"מ מזוז לנתניהו: "כל הכבוד לנאום שנאמת בקונגרס בארה"ב ועמדת חזק נגד כל המשחיתים מבית ומחוץ".

"זכות ארץ ישראל ועם ישראל תעמוד לך לעלמים, ויתן לך הקב"ה פורים שמח ליהודים תהיה אורה שמחה וששון ליקר", מאחל הרב מזוז.

בהמשך כותב הרב לראש הממשלה: "אנחנו מחזקים אותך ומברכים אותך שתעלה מעלה מעלה בבחירות הקרובות, וכל שונאי ישראל ועורכי ישראל המה יכרעו ויפולו ואנחנו קמנו ונתעודד".