אאא

מנהיג פלג "בני תורה" (הפלג הירושלמי) הגאון רבי שמואל אוירבך, נועד עם חברי "הוועדה המכינה" של עצרת הענק המתוכננת להתקיים בירושלים ערב הבחירות לכנסת, ובה צפויה להתקבל ההכרעה באשר להצבעת חסידי הפלג בבחירות.

הרב אוירבך אמר לחברי הוועדה כי הוא מקווה "שיתרבה כבוד שמים, בעזרת ה' יבוא קהל שיגרום לכבוד התורה. שיהיה באמת כבוד ותפארת לתורה. אומרים על הבחירות ש"הרבה גופי תורה תלויים בזה". כאן זה יותר, גוף התורה עצמה תלוי בזה. זה לא צחוק".

במענה לשאלת אחד מחברי הוועדה, מהי הנקודה שצריכים להסביר לאנשים? אמר הגר"ש אוירבך: "אם עדיין צריך להסביר, זה כבר לא טוב... אנו עומדים מול דברים נוראים. זה כבר לא מצב של חששות בלבד, שחוששים ממה שזה יגרום וזה יגרום, הם כבר הגיעו ח"ו לסוף, הגיעו לתורה בעצמה".

"כבר עכשיו מרגישים שיש הרבה צרות, בהרבה מקומות הצעירים כבר מתחילים לדבר לעצמם 'אולי לא כולם צריכים ללמוד', מדברים על הצבא. לא כדאי אפילו לחזור ולהגיד את זה, בעצם היה צריך שלא לשמוע ולא לחזור על משפטים כאלו, כאילו לא יודעים שזה נהיה 'נושא'. המצב נורא ואיום. קשה לדבר על זה הרבה, כי אז זה מקרר גם אותנו. גם אברכים הולכים לכל מיני לימודים וגם זה נפרץ מאוד, זה אסון, אסון לכלל ישראל".

"מגידי שיעורים, שיבטלו את השיעורים כדי להשתתף בכינוס?" נשאל הגר"ש אוירבך וענה: "להגיד לבטל את השיעורים זה ודאי לא דרך, שיעשו כל דרך כדי שיגיעו".