אאא

כותרות כיכר TV: 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למפכ"ל המשטרה בבקשה לחקור את המקובל רבי ניסים מויאל בעקבות דבריו כי אברך שלא יפעל למען תנועת ש"ס לא יקבל את משכורת. הרב מויאל אמר את הדברים השנויים במחלוקת בפגישתו עם יו"ר ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי. 

מרן פוסק הדור הרב שמואל הלוי ואזנר, מצוי במצב קשה, מוקדם יותר שוחחנו פרופ' מוטי רביד המנהל הרפואי של בית החולים מעייני הישועה שעדכן על מצבו של הרב. 

תצוגה במכללת שנקר: "תפילין" מיוחדות לנשים סטודנטים במכללת שנקר, הכינו מייצג במסגרת סדנה בשם "עבר מינפולטיבי", בה הציגו "תפילין" מיוחדות לנשים, עגולות ועם "פרשיות" אחרות. "אמירה פמיניסטית.