אאא

המחוקק עבר על החוק? על פי תביעה שהוגשה על ידי תאגיד המים של ירושלים "הגיחון", לבית המשפט המחוזי בעיר, חלקים נרחבים שנבנו בכנסת נעשו שלא כחוק.

מדובר בתביעת עתק בסך של 11מיליון שקלים, עבור תשלום אגרת פיתוח מערכת מים והיטל ביוב. על פי הדיווח ב'ישראל היום', נציגי התאגיד טענו כי מדובר בחוב של הכנסת, לאחר שבנו חלקים מהמשכן ללא היתר בנייה כדין.

עוד טענו נציגי התאגיד כי הכנסת לא שילמה כדין חלקים משמעותיים  מהיטלי פיתוח. בתביעה טענו נציגי הכנסת כי שיטת החיוב שנעשתה ושעל בסיסה דרישת התשלום - לא מקובלת.

מנגד טענו נציגי התאגיד כי לא נפל כל פגם בשיטת החיוב, אך למרות זאת ולפנים משורת הדין הוחלט לבצע מדידה מדויקת במשכן הכנסת, אך למרות זאת נטען בתביעה כי הכנסת בחרה שלא לשלם את הסכומים.

מבדיקה שנערכה על ידי התאגיד באחרונה, עלה כי ברבות השנים בנתה הכנסת שטח גדול אשר לא נכלל בדרישת התשלום שנשלחה אל הכנסת וכי טרם נאמרה המילה האחרונה מצד התאגיד.

דובר הכנסת יותם יקיר הכחיש את המיוחס ואמר: "זו תביעה מוזרה על אירוע מלפני 50 שנים ויותר, שאין לה בסיס עובדתי והיא ממילא התיישנה. הכנסת תגיב בבית המשפט על התביעה המופרכת".