אאא

במפלגות החרדיות מתכוננים לבחירות תוך הבנה כי מדובר במצווה של ממש וחובה להצביע וזאת לאחר השנתיים האחרונות בהם חטף הציבור החרדי גזירות קשות.

בימים האחרונים פנה הגאון רבי בצלאל טולידנו ראש ישיבת 'זוהר התורה' ומחשובי רבני מרביצי תורה ספרדים אל מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי וסיפר לו כי הוא נוסע בכל שנה בתקופה זו מאחרי חג פורים עד כמעט ערב פסח לגיוס כספים למען הישיבה והאם כעת עליו לשוב לישראל בכדי להצביע ג'.

מרן שר התורה ענה בנחרצות כי הוא צריך לחזור במיוחד בכדי להצביע "משום שגופי תורה תלויים בזה ממש".

הרב טולידנו ניסה להתעקש ואמר למרן כי הטיסות מאוד קשות לו והוא ירגיש מכך מאוד לא טוב, ואולי אף יפסיד ממון.

למרות זאת מרן הגר"ח השיב לו: "עליך לחזור לישראל ולקיים ועשית ככל אשר יורוך ואם קשה לך מוטב שלא תיסע בכלל לחו"ל השנה ותוותר על כך".