אאא

בחירות 2015: שבוע לפני הבחירות ולאחר תקופה של לחצים מצד בכירים בתנועת ש"ס, חותם הערב (שלישי) לראשונה הגאון רבי משה יוסף, בנו הקרוב של מרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זצוק"ל על מכתב תמיכה בתנועת ש"ס, שכתב אחיו, הגאון רבי דוד יוסף חבר מועצת חכמי התורה.

מכתב התמיכה הפומבי בש"ס של הגר"מ יוסף, משותף כאמור לו ולאחיו הגאון רבי דוד יוסף ומגיע לאחר תקופה ארוכה של נתק בין הגר"מ יוסף לצמרת תנועת ש"ס, במרכזה בלטה היעדרותו של הרב משה מכנס ש"ס ביד אליהו בשבוע שעבר.

המכתב עוסק בתמיכת הבנים הרבנם בתנועת ש"ס, אך לא מתייחס למפלגתו החדשה של ח"כ אלי ישי "יחד" ולא תוקף את הקמתה.

קטעים מהמכתב נחשפים לראשונה ב"כיכר השבת". 

בין היתר נאמר במכתב: "ידוע ומפורסם לכל כי לפני למעלה משלושים שנה, יסד מרן אאמו"ר מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל את התנועה הקדושה, תנועת ש"ס, על מנת להחזיר עטרה ליושנה, ולהרים את קרן התורה הקדושה, ובמשך השנים אף מסר נפשו עליה, בהיותה בבת עינו, לקרב את ישראל לצור מחצבתם, ולחנך את ילדי ישראל בדרך התורה".

"ועתה, אחר הסתלקותו של מרן אאמו"ר זצוק"ל, מוטל על כולנו לחזק את מפעלו הקדוש של מרן זצוק"ל, הלא היא תנועת ש"ס, בראשותו של ידידינו הרב אריה דרעי שליט"א, אשר היא בית היוצר לכלל מפעליו הכבירים, להרבות חיילים לתורה, ולקדש שם שמים".

בחלק אחר במכתב נאמר: "כמובן שברי לנו הדבר, בוודאות גמורה, שהוראתו הברורה של מרן זצוק"ל, לתמוך ולחזק את תנועתו, תנועת ש"ס המעטירה, היתה עד לאחרית ימיו ממש, באשר היא היתה בבת עיניו ממש".