אאא

איגוד חסידי צאנז פרסמו הבוקר (ראשון) מודעות בכל ריכוזי החסידות ובה הכרזתו של כ"ק האדמו,ר מצאנז להצביע עבור רשימת 'יהדות התורה'.

תחת הכותרת: "לאנ"ש בארץ הקודש", נכתב כי "לאחר תפילת מוסף בשבת קודש הוכרז בהיכל המתיבתא ע"י הרה"ח ר' בערל שטמר הי"ו בשמו ובנוכחותו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א: 'ביום הבחירות המתקיים השבוע, הדבר פשוט וברור לכל אנ"ש בכל מקומות מושבותיהם, שצריך להצביע ליהדות התורה שסימנה ג''".

"ברכת מרן שליט"א תלווה את כל השומעים לדבר ה' בברכת שמים מעל שימלא ה' את כל משאלות לבכם לטובה ולברכה", נכתב במודעה.

בניגוד למודעה שפורסמה כאמור בריכוזי החסידות ברחבי הארץ הרי שבמודעה שפורסמה בעיתונים המודיע והמבשר נמחקו המילים ברכת מרן שליט"א תלווה את כל השומעים והנוסח שונה ל"ואשרי כל השומעים לדבר ה' וכו'".

ההחלטה לשנות הנוסח מגיעה ככל-הנראה בעקבות החלטת ועדת הבחירות להורות על שינוי נוסח ה"קול קורא" בעקבות עתירת עמותת חדו"ש.

מודעת איגוד חסידי צאנז
מודעת איגוד חסידי צאנז
הנוסח בעיתונים
הנוסח בעיתונים