אאא

הרב רפאל כהן, תלמידו של הגר"מ מאזוז וראש מוסדות "יתד התשובה" בצפת, עונה בקונטרס מיוחד על כל השאלות, למה הוקמה מפלגת "יחד", והאם היא תמשיך את מורשת מרן ע”ה?

לדברי הרב כהן, מי שיצא להגנת מרן ע"ה בחיים חיותו בכל מיני סוגיות ובהתקפות שונות היה לא אחר מאשר הרב מאזוז שליט”א. במוסדות של הרב מאזוז מקפידים לשמור על הוראותיו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, עד לאחרונה שבהם: כמו שבבית הספר מקפידות הבנות הקטנות לכסות את ראשן בתפילה כפי הוראת מרן ע”ה, ולתלמידים בישיבה מנחילים את שיטת הלימוד שלו כראוי. 

מרן זצ”ל סלל לנו דרך הלכתית שלמה ומיוסדת, בנויה לתלפיות, אי אפשר להמשיך את מורשתו של מרן רק לצרכים פוליטיים, ובשאר הדברים אנחנו מבקשים ממנו ש”לא יתערב לנו”. לשמוע, לציית, להתבטל בהכנעה לכל מילה שיצאה מפיו - זה המשך דרכו של מרן.

על השאלה "והרי הרב מאזוז חולק על מרן בכמה סוגיות הלכתיות" משיב הרב כהן כי אכן, יש מחלוקות כדרכה של תורה, כמו בכל הדורות. הרי גם בנו של מרן, הרב דוד שליט"א, חולק בספריו "הלכה ברורה" לא אחת ולא שתיים על פסקי מר אביו מרן זצ”ל, וכי בגלל זה נגיד שהוא חס ושלום רוצה להרוס את מורשתו.

"ואדרבה, מכאן סוד גדלותו של מרן הרב מאזוז. צא וראה שלמרות שבכמה סוגיות נראית לו הכרעה אחרת שונה ממרן, על פי רוב הלכה למעשה הוא יחמיר ויעשה כהוראת מרן ממש כהלכה למשה מסיני. קח לדוגמה את עניין צאת שבת כרבנו תם שידועה שיטת הרב מאזוז בזה, ולמרות זאת ציווה בישיבתו שאף אחד לא יוציא את השבת שלא בזמן רבנו תם כהוראת מרן הרב עובדיה".

"מכאן נוכל להבין שגם בעניין מפלגת "יחד", אילו היה קיים צל צלו של ספק שדבר זה נוגד את שיטתו ורצונו של מרן הרב עובדיה, הרי שהדבר לא היה מוקם. אין לנו מורשת אחרת, אנו הולכים לאורו של מרן, וממנו לא נסור ימין ושמאל. אלא מה, יש כאן פלוגתא בדעת מרן זצ"ל. אילו הייתה לרב מאזוז צל צלו של מחשבה שמא אולי מרן היה מתנגד להקמת המפלגה, הרי שזו לא הייתה קמה. וזוהי נקודת המחלוקת בינו לבין שאר החכמים, וכולהו אליבא דמרן, שלהבנתו מרן דווקא היה מעודד ומברך את המהלך הזה, ולכן אנחנו גם מרשים לעצמנו להזכיר את שמו של מרן ולנופף בתמונתו בפרסומי המפלגה, היות, והיא אכן להבנת נשיא התנועה, ממשיכה גם היא את דרכו בגאון".

"אגב, הרב מאזוז כבר שנים ארוכות מוסר שיעורים בעיון בספרי "יביע אומר" של מרן, ומדקדק בדבריו כאחד הראשונים, ולא אחת ולא שתיים, נוכחנו לראות שהוא מבין היטב את דברי מרן, את אמרותיו ואת רמיזותיו, והוא ממש בבחינת תלמיד נאמ”ן למרן".

"כעת, צא וחשוב מה יביא נחת רוח למרן בשמים, ש”הבית של גוים” יהיה גדול וענק כפי שהיה לאחרונה, ואף יותר מכך, או שיצטמק ויפה לו, מרן לא היה מעדיף שאותם יהודים יקרים יחזרו אלינו לחזק את התורה ולהצביע למפלגות שמניפות את דגל התורה וההלכה בגאוה ובגאון. יש למישהו ספק בכלל?"

הרב כהן, מתייחס בקונטרס לדברים שיוחסו לו על ידי הראשון לציון הרב יצחק יוסף, כביכול אמר "תם עידן מרן", ומשיב: "אינני יכול שלא להתייחס לדברים החמורים שנאמרו בשמי, ותולים בנו בוקי סריקי, כאילו אמרנו חס ושלום "תם עידן מרן", כשכולם מבינים שמשפט כזה לא יכול להיאמר, ובוודאי שלא על ידינו, ואנחנו אדרבה גם כעבור יותר משנה מהסתלקותו, עדיין מחפשים נחמה ועסוקים בדרכים להנצחת מורשתו המפוארה ולהנחלת דרכו לעד. וידוע שאין בצפת מי שעשה לכבוד מרן ע”ה את מה שזכינו לעשות, ואין לכה”פ בצפת מי שזכה להנציח אותו כמונו, ואין צורך להאריך בזה. מה שכן אמרתי זה, שגם אם עד היום היו רבים שטרם זכו להכיר בגדלותו של הרב מאזוז, עכשיו הם יזכו להכירו יותר... מכאן ועד המשפט שצוטט בשמי, רחוקה הדרך עד מאוד, וחבל. קראתי את כל שיר השירים, ונרגעתי רק כאשר הגעתי לפסוק האחרון “שועלים קטנים מחבלים כרמים”.".

האם אתה מכחיש את העובדה שאלי ישי הוא זה שגרר את הרב מאזוז לכל הסיפור הזה?

אני יכול לומר לך שמרן הרב מאזוז ליבו בוכה וכואב, בשנתיים האחרונות מאז הוקמה ממשלת הרשעה ליבו שותת דם, איך אפשר לראות כבלע את הקודש ולהחריש, ולפני שנה בניסן תשע”ד כשהוציא לאור את ספרו “אסף המזכיר” ביטא את צערו וכאבו הגדול, ובהקדמת הספר קונן על מלכות הרשעה שמהרה תעקר. (מצורף צילום)

הרב מאזוז כבר הסביר בדרשותיו שהיו כמה סיבות שחברו להם, והם שהביאו אותו להבין שהתהליך הזה הוא הכרחי, בבחינת ומה שנאמר: “כאשר יענו אותו - כן ירבה וכן יפרוץ”. למרות הכאב והצער שיש לכולנו על מה שהיה בהלוויה ובשבעה של מרן, צריך לזכור שהרב מאזוז הוא לא "גואל הדם" של אף אחד, ומי שמנסה לבוא ולטעון שהרב מאזוז מונע מאינטרסים, וכביכול עשה את הצעד הזה בגלל שהשפילו את אלי ישי - הרי שהוא כופר בדעת תורה, ובגדר מבזה תלמידי חכמים שעונשו ידוע.

הרי גם כשהרב שך נפרד מ”אגודת ישראל” והקים את “דגל התורה” אמרו לו “ישר כחך ששיברת”. וכמו שבשעתו כשסיים מרן את כהונתו כרב ראשי לישראל, היו כמה גורמים שהביאו את מרן לקיים “סתירת זקנים בניין” ושנחיצות הקמת שס היא לא לצורכי פילוג ח”ו, אלא לצורכי קירוב רבבות עמך בית ישראל, שעד אז היו מצביעים ליכוד או מפד”ל, ובמשך שנים עמל מרן לבנות ולכרות ברית של ידידות בין כלל שומרי המסורת והמצוות בישראל, באמצעות הצבעה לתנועת שס, אז כשאנחנו רואים שזהו בדיוק הצעד שעושה הרב מאזוז כיום, כיצד נבוא ונחשוד שעושה זאת מאינטרסים ח”ו.

הרב כהן מסיים את הדברים בביקורת מרומזת כי "רק בבחירות האחרונות, היה זה הרב מאזוז שתקף את כל אותם מפלגות שנפתחו בשעתו נגד מרן, וטען, כי כל בית ישראל מאוחדים תחת הנהגתו של מרן. ולכן הוא האחרון שצריך להסביר לו מה היה מרן רוצה כעת".

כיום נפלא בעיני מאוד לראות רבנים חדשים שלא באו ולא עמדו לצידו של מרן, ולא שעו לזעקותיו הידועות של מרן וחלקם מבני משפחתו הקרובה (ב-14 השנים האחרונות...), מדוע הם לא שעו בחיים חיותו “אורו ארור כי לא באו לעזרת ה’ בגיבורים”, כאשר מרן היה מתייסר ובוכה בעקבות מפלגות עם שלם וכוח להשפיע, למה אז הם לא שעו לתחינותיו ובכיותיו? למה אז לא ראו צורך להוציא מכתבים ולהשמיע דרשות ולהתערב בבחירות???? וד”ל.

"אין לי שום בעיה בכך ח”ו, ואדרבה. אבל זה רק מוכיח שלא צריך לבוא וללמד את הרב מאזוז מהי דעתו של מרן. אלא אדרבה, הרב מאזוז שמכיר את המערכת הפוליטית במלואה, ומעורב שנים ארוכות בתהליכים שעוברים על הציבור, לא מהיום ולא מאתמול, הוא זה שהביא בשעתו את הנימוקים שאסור לפתוח נגד מרן, ומי כמותו מבין ויודע שלאחר הסתלקותו של מרן המציאות השתנתה, ומוכרחים לעשות הכל כדי להציל. זה הכל".

הרב רפאל כהן והרב יצחק יוסף בביקור בג'רבא
הרב רפאל כהן והרב יצחק יוסף בביקור בג'רבא
הרב רפאל כהן והגאון הרב מזוז
הרב רפאל כהן והגאון הרב מזוז