אאא

בחירות 2015: אחרי שנחלו תבוסה בבחירות האחרונות, במפלגה הדתית 'הבית היהודי' מנסים למצוא אשמים, וחלקם מוצאים אותם דווקא בקרב הרבנים.

הרב הצבאי לשעבר אביחי רונצקי שהתמודד במפלגה מותח ביקורת חריפה ובוטהכנגד הרבנים שתמכו במפלגת 'יחד בראשות אלי ישי, ומגדיר זאת כ"יום הכיפורים של רבני הציונות הדתית".

בתגובתו כתב: "אנחנו נהיה הפתעת הבחירות! זעקו ראשי יחד והחזיקו אחריהם מקצת מרבני הציונות הדתית. מה ארע כאן? האם טחו עיניהם מלראות את מה שפשוט היה לראות? האם תורתם מנותקת מהמציאות כפי שהיא נגלית לעיננו?", כתב רונצקי. 

רונצקי המשיך לתהות: "האם נעדרת מהם ההבנה הפשוטה שהמחלוקת מביאה אך ורק לדברים שליליים, לפגיעה בשלום בית, שהאיש והאישה נחלקים בדעותיהם, וכך בישיבות בקהילות ובכלל בציבור. מדוע אי אפשר היה להתכנס, לשבת וללמוד ולברר יחד את סוגיות השעה?", הטיח בביזיון. 

"במלחמת יום הכיפורים עת שמשתי כמפקד פלוגה, ראינו את ההכנות של המצרים למלחמה ואף על פי כן התעלמנו והמשכנו בשגרת חיינו עד רעידת האדמה הענקית שהביאה כמעט לחורבן מדינתנו. למדתי אז שהאמרה מה שרואים משם לא רואים מכאן איננה נכונה. אין יתרון לאלו שנמצאים שם בראייה אמתית של המציאות", הוסיף.

רונצקי סיכם: "זו עת לחשבון נפש שלנו, הבה ונתכנס יחד באמת ונברר את דרכנו על פי אמיתתה של תורה שמחוברת היטב למציאות חיינו".