אאא

ההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות הביאו עמם שורה ארוכה של שאלות סבוכות ומורכבות בכל הנוגע לשמירת שבת. נושאים חדשים שלא התעוררו אליהם ולא היו קיימים כלל בעבר, מתבררים כאיסורי שבת ומבקשים פתרון. הכוונה היא בין למכשירים חשמליים שונים אשר לא היו בשימוש בעבר, וגם כאלה שהיו הרי בעבר היה השימוש בהם פשוט בתכלית, בסגנון של 'כבוי' או 'דלוק'. כיום, שהשתכללה הטכנולוגיה, השימוש במכשירים רבים הוא בעיקר באמצעות הגברה או הקטנה של זרם החשמל, כך גם השימוש בשבבים אלקטרוניים, ברישומים דיגיטליים ועוד כיוצא בזה. הנושא עלה על שולחן מלכים מרנן ורבנן זצוק"ל ויבלחט"א, אשר הורו לאסור שימוש בשבת בכל מכשיר אשר יש בהפעלתו חששות מהסוג הנ"ל וראו צורך לצאת בקריאה לכלל בתי ישראל שומרי שבת, להיזהר מהמכשלות הללו שצצו לאחרונה עם התקדמות הטכנולוגיה.

במכתבם מחודש כסליו תשע"ב נכתב: "להסיר מכשול מבית ישראל. הרינו בזה להודיע בשער בת רבים בדבר המכשירים עם מנגנונים חשמליים שיש בשימוש בהם הפעלה או הגברת עוצמת זרם או רישומים דיגיטליים וכדומה, שהם אסורים בשבת, וצריך להזהר מלסמוך על המצאות של היתרים המבוססים על ספק פסיק רישיה או גרמא וכדומה בדימויים מפוקפקים עד מאוד. ובזכות שמירת שבת נזכה להגאל במהרה". בעל פה הוסיף מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א משפט נוקב: "כל דבר הקשור לחשמל בשבת עלינו לראותו כנגיעה בזרם פתוח! וכל זמן שלא הוברר שהדבר מותר, הרי הוא אסור!" והדברים מדברים בעד עצמם.

• • • 

זה נשמע לכם מופרך והזוי, אבל תנסו לחשוב על הסיפור הבא. ר' יוסף הי"ו יהודי מבוגר מחשובי מתפללי בית הכנסת, יצא בחופזה מבית הכנסת לאחר תפילת מוסף כשהוא עטוף בטליתו (כנראה מחשש טלטול לחומרא). במהירות נכנס אל הקולנועית החשמלית שהמתינה לו בחניית בית הכנסת, והחל בנסיעה חפוזה. יש לציין שר' יוסף זכר להפעיל את הקולנועית כבר מכניסת השבת ללא הפוגה (בכדי שיוכל להפעילה באמצעות הגברת זרם בלבד). ר' יוסף חש במתח פנימי בלתי מוסבר, והרגיש שיש במתח זה איזו פגיעה קלה בכבודה של שבת מלכתא. "מעניין", הרהר לעצמו, "רכשתי את הקולנועית בכדי לענג את השבת, אך השגתי תוצאה הפוכה חוסר השלווה שחדרה לתוך השבת מזכירים את ימי החול"...

ר' יוסף לחץ על הדוושה בחוזקה והחל נוסע לעבר ביתו, תוך שהוא משלים את אמירת שיר של יום, "מזמור שיר ליום השבת", אך זעזוע ושברון לב אחזוהו כשנזכר שבחופזו לצאת מבית הכנסת (מחשש לפקקים ביציאה מחניון בית הכנסת לאחר קדיש של שיר הכבוד) לא אמר לידידו הטוב ר' נטע זרח א'גוטן שבת. ר' יוסף חשש מאוד מפגיעה ב'בין אדם לחבירו', אך לפתע נזכר שבזכות ההתפתחויות הטכנולוגיות ושיתוף הפעולה של הגורמים האלקטרוניים-הלכתיים גם לבעיה זו נמצא פתרון חדשני.

הוא הצמיד לאזנו את ה'בלוטוס' שהקפיד כבר להדליקו מלפני שבת (כפי ההוראות לשבת שהופיעו על האריזה המקורית), לחץ לחיצה אחת בלבד על צג המגע (הגברת זרם בלבד, ולחיצה ממושכת אחת כפי הוראת הועדה המאוחדת לתחכומים הלכתיים מתקדמים לשבת קודש)... ר' נטע זרח ענה לצלצול הפלאפון שבכיסו (אגב יש להזכיר לשבח שהמכשיר השמיע את המנגינה המסורתית של 'ישמחו במלכותך שומרי שבת'), גוט שבת גוט שבת - ברכו מיודענו זה את זה. ר' נטע זרח צחק - "הבט ימינה - עוד שניה תראה אותי אני חולף ברכבת הקלה העוברת על ידך", "הבט ימינה עכשיו".

ר' נטע זרח נפנף תוך שהשטריימל מקפץ על ראשו והבקיצ'ע הפרחוני מאיר באור יקרות. עיניהם המאושרות נפגשו, אח איזה שמחה איזה עונג שבת, הרהר ר' יוסף תוך שצופר צפירה מקוטעת לאות שלום. כמובן שכאן המקום לציין, שלמרות שהצפירה יש בה רק הגברת זרם, אך ר' יוסף הוסיף מעלה והידור בדבר ואת הצפירה ביצע באמצעות אצבע הזרת - 'כלאחר יד', בכדי להוסיף ולמעט בחומר המלאכה ככל האפשר, וגם מחשש מוקצה על הכפתור, והמשיך בשיחה הטלפונית -

"כבר התירו את הרכבת?" - תמה ר' יוסף,

"אני רואה שאתה לא מעודכן", השיב ר' נטע זרח חגיגית. "זה כבר כתוב מפורשות בכמה חוברות ירחונים ומגזינים, וגם ידוע בציבור, אבל תשמע את עיקר החידוש. מה שעשו זה שהמכשיר של התיכוף איפה שמעבירים את ה'רב-קו' זה פועל בטכנולוגיה מופלאה שפותחה במשך במספר שנים במיוחד לכבוד שבת קודש, וגם התשלום בפועל יורד מהכרטיס רק במוצאי שבת מחשש ל'משא ומתן בשבת'. רק תדע", הוסיף ר' נטע זרח, "כשעליתי על הרכבת הקפדתי לשים לב שיש על זה את החותמת של 'הועדה המאוחדת לתחכומים הלכתיים מתקדמים לשבת קודש'. אתה בטח יודע שועדה זו מחמירה מאוד וכל מעשיה ללא כל פקפוק או חשש איסור קל שבקלים. אח, אשריכם ישראל! אין לא 'שם מעשה' לא 'צורת מעשה', לא 'מלאכה' וגם לא 'לתא דמלאכה', בקיצור הכל 'אויסגיהאלט', אשרי העם שככה לו, מדקדקים במצוות קלה כבחמורה...".

ר' יוסף המשיך לטעות בלהט אל תוך הבלוטוס, תוך שהוא מגביר את הלחיצה ברגלו על דוושת הקלנועית המהודרת: "תגיד, אבל החשמל עצמו זה לא בעיה?! הרי הרכבת נוסעת ע"י חברת חשמל שהבנתי שיש שם יהודים שמחללים שבת!... הקלנועית שלי מקבלת חשמל מבטריה בלבד, אבל מה ההיתר שלכם? אני פשוט לא מבין!!", והדברים נאמרו מתוך כאב לב אמיתי.

ר' נטע זרח הגיב בבבת צחוק: "תהיה לי בריא ר' יוסף, מה אתה חושב שעל זה לא חשבו, תראה, יש דיבורים שונים או שבהקדם תופעל הרכבת בשבת בלבד ע"י גנרטור מהודר לכבוד שבת קודש, כנראה מחפשים תורם, אבל זה לא נראה כ"כ באופק. מה שיותר נראה שישתמשו באחד הפתרונות הרבים הקיימים היום ליצור חשמל בשבת ללא כל חשש איסור, או ע"י מכשירי גרמא, או מכשירי 'סילוק מעכב המעכב', או 'מכשירי פסיק רישא לשעבר', נדמה לי ששמעתי שיש גם איזה מכשיר של 'סילוק מעכב מעכב המעכב', ואז עפ"י כל כללי השו"ע המ"ב ביה"ל ושעה"צ הכל בסדר גמור, כמובן. הבנתי שבינתיים חברת החשמל לישראל רכשה מאחד המכונים את המקלדת החדשה שרק מגבירה זרם ואח"כ המלאכות בפועל נעשות בפיקוד הממוחשב, נמצא שלפועלים שמפעילים את המערכת אין 'שם מלאכה' על המעשה שלהם רק מגבירים זרמים וכו'. יש מהלמדנים שהציעו להפעיל את המערכות בשבת באמצעות מכשיר ספק פסיק רישא ע"י שחלק מהפחם שמטעינים בשבת ילך לאיבוד ולא יכנס למערך ייצור החשמל, כך שכל אחד הוא ספק פסיק רישא ועוד היתרים שונים מופלאים ממש"...

ר' יוסף, תמה, נבוך קמעא, "תגיד לי אני לא מתמצא בכל הסוגיות האלו, אבל איך הם עובדים המכשירים האלו? האם הפועלים לא מפעילים את הרכבת ויוצרים את החשמל?". "כן כן", השיב ר' נטע זרח, "אבל אתה כנראה כבר מבוגר מלהבין את כל ה'לומדס' הנפלאה שטמונה בכל החידושים החדשניים הללו. זה נכון שהפועלים עושים הכל, אבל ב'לומדס' זה לא מתייחס אליהם. זה כאילו נעשה לבד"... ר' יוסף הרגיש באי נוחות בבורותו ב'לומדס' החדשנית. "שוין, אני סומך עליכם, אמרו שהעולם שייך לצעירים, חשבתי שזה לא קשור לתורה, אבל כנראה שטעיתי"...

בהגיעו לחצר ביתו כבר הופעל החידוש האחרון מבית ועדת... החידוש קיבל שם מקורי: "די שבתדי'ק עין אלקטרונית". זו זיהתה את הקלנועית של ר' יוסף ופתחה בפניו את שער החניון. מדובר בחידוש שנכתבו עליו מספר קונטרסים ירחונים ומגזינים צבעוניים, ונמצא אחרי חיפוש אחר חיפוש שאין בו אף אחת מכל ל"ט המלאכות, וגם לא תולדה כלשהי, ורק לאחר מכן אושר באישור המיוחד של "הועדה המאוחדת לתחכומים הלכתיים מתקדמים לשבת קודש".

ר' יוסף כפי שודאי כבר הבנתם מדקדק במצוות ומקפיד על קלה כבחמורה בפרט בהלכות שבת וטורח בכל מאודו לכבדה, התקין עין נוספת מול מקום מושבו בראש השולחן, וכאן פיתח תחכום נוסף (בדעתו היה להציע את המצאתו הבלעדית לוועדה המאוחדת לפתרונות הלכתיים מתקדמים לשבת קודש אך התעכב מעט מחמת שרצה לרשום את הרעיון כ'פטנט בלעדי לשבת קודש'), ובכן מהו הפטנט, הסכיתו ושמעו. ר' יוסף חיבר את ה'שבתדי'ק עין אלקטרונית' למחשב הביתי, ויצר תוכנית ממוחשבת על פיה מתנהלת סעודת השבת על מי מנוחות, משמיעה ווארטים מקול הלשון, ושיעור דף היומי מקול הדף, הכל בזמנים מוגדרים מראש... כמו"כ לאחר הסעודה מקבל ישירות למסך האלקטרוני - ללא מגע יד אדם - עדכון על פעילות המסחר הבינלאומית ערך המט"ח והמניות העיקריות...

נבדקת אפשרות מדהימה שבקרוב תאושר ע"י הועדה הנ"ל גם לרכוש ולמכור מניות באמצעות "עכבר" חדשני אשר לא יאומן כי יסופר, העכבר צופן בקרבו את כל החידושים העצומים, הכל בגודל מיקרוסקופי, גם 'מניעת המונע', גם 'מניעת מונע המונע', גם 'הגברת זרם', גם 'פטנט גרמא', גם 'פסיק רישא לשעבר' גם 'ספק ספיקא להבא' יחד עם 'זיל בתר רובא', נשמע דמיוני? אכן המציאות עולה על כל דמיון, אכן הכל מוצפן בבטן העכבר, כל חידוש ב'שבב' נפרד בגודל של מולקולה, כך שאי אפשר לראות כלום אבל הכל קיים, למעשה ניתן לומר שהמכשיר כבר מוכן לשיווק אך כעת הינו בבדיקת מעבדת "הוועדה המאוחדת לתחכומים הלכתיים מתקדמים לשבת קודש", שבודקת אם אכן כל ה'דינים' כבר הותקנו בקרב העכבר המופלא.

מזכירות הוועדה המאוחדת לתחכומים הלכתיים מתקדמים לשבת קודש, מפרסמת הודעה לציבור, שאין לרכוש כל מוצר שהוא, לא מקלדת ולא עכבר ולא שאר מוצרי הועדה, רק אם מאושר ב'הולוגרמה' מיוחדת של הועדה. ולמזהיר ולנזהר - שלומים תן כמי נהר! ...ולסיום, ברצוננו לבשר על התקדמות נוספת בתחום עסקי "נישט אף שבת ג'ירעט", כעת עוסקים בקדחתנות בתכנות מערכת ממוחשבת המכונה: 'שבתדיק'ע עסקים', תוכנה ייחודית זו מתוכננת כך שלקוח יכול לרכוש מניות או למוכרם מהמחשב הביתי (ע"י העכבר הנ"ל), אך 'חלות' הקנין תחול רק במוצאי שבת (אחרי זמן ר"ת) - זאת ע"י עדכון המחשב הראשי בבורסה ב'תפיסת' המניה, אך תרשם כ'רכישה' רק במוצאי שבת, (זאת ג"כ לחומרא לחוש ש'רכישה' מוגדרת כ'סיטומתא' ואכמ"ל).

• • •

נשמע דמיוני? ממש לא ולא!!!

כולנו מכירים כבר את ה'קולנועיות שבת' שלמגינת לב כבר כמה שנים מסתובבות ברחובות על ידי קשישים שבמקור היו שומרי שבת, ובתמימותם מאמינים לגורמים המורים להם היתר להשתמש בזה, אף שכבר התפרסם מכתבם של גדולי ופוסקי הדור האוסר בנחרצות שימוש בקלנועיות אלו בשבת.

חושבים שזה יגמר כאן? לפניכם ציטוט מדויק מאתר המספר על פיתוח לסמרטפון לשבת. לא נגענו. "...אפליקציה בשם shabbosapp (אפליקציית שבת). המתמודד הלכתית עם האיסורים הכרוכים בשימוש בסמרטפון בשבת".באתר בו מוצגת האפליקציה נמנות מספר בעיות הנובעות משימוש בטלפון החכם בשבת - התחממות הבטריה, שינוי התאורה במסך (כולל הדלקתו וכיבויו), כתיבה ומחיקה של האותיות במסך, השמעת צלילים וטעינת המכשיר(במקרה והוא מחובר לחשמל).

באפליקציה עצמה אמורים המפתחים לעקוף את הבעיות ההלכתיות. עם הפעלת האפליקציה רמת השימוש בבטרייה תוגבל, גם על חשבון יכולות ומהירות המכשיר כדי לוודא שהוא לא מתחמם מעבר לטמפרטורה הרגילה שלו. בעניין הכתיבה מאפשרת האפליקציה שתי פתרונות, הראשון הוא כתיבה בהשהיה, כך שלא מתבצעת פעולה ממש אלא גרמא (פעולה עקיפה), ובנוסף פעם בשעה ימחוק המכשיר את כל המידע הזמני כדי שהכתיבה לא תהיה בר-קיימא מה שמוריד מחומרת האיסור.

הצלילים גם הם יושבתו עם הפעלת האפליקציה עם אפשרות לביטול הרטט על ידי המשתמש. והפתרון לכיבוי המסך והדלקתו הוא ביטול הכיבוי האוטומטי והשארת תאורה קבועה (....) לאורך כל השבת. הפתרון המעניין ביותר הוא עבור טעינת המכשיר - ההכרחית בשל השימוש הרצוף. לצורך כך התווספה אפשרות לפיה בזמנים מסוימים וקבועים המכשיר לא יטען גם אם יחובר לחשמל. אור ירוק יגיד למשתמש מתי הוא יכול לחבר את המכשיר לשקע וכלום לא יקרה, ואילו אור אדום דולק בזמן שהמכשיר ראוי לטעינה ואז אסור להכניסו או להוציאו מהשקע.

שימו לב שהנושא הראשון עליו מתמקדים הוא התחממות הבטרייה. מרן החזון איש זצוק"ל חידש, שכשם שהבאת מתכת להתלהטות יש בה מלאכת מבשל, כמו כן הבאתה לחום של יד סולדת יש בו איסור 'חצי שיעור'. אמנם רבים חלקו על חידוש זה, אבל למפתחי האפליקציה חשוב להתאים אותה גם לשיטות המחמירות ביותר.....

לא מספיק? הנה עוד מוצרים שכבר קיימים בשוק באישור מכוני שבת רבניים: שבעט - עט מיוחד לשבת עם דיו שנעלם. "מותר לצרכים חיוניים"... שבת פון - שינוי זרם - מתח. "לא נאסר בשעת הצורך"... מקלדת שבת 'מגע קיבולי' - שינוי זרם, מתח, תדר וקיבוליות "שלא נאסר בשעת הדחק"... שקע גרמא - "מותר לשימוש בשבת למטרות חיוניות" אפשר לחבר בכל זמן, ולנתק רק כאשר על המסך מופיעה הספרה 0. עכבר גרמא ל"הפסד מרובה"... עכבר עם אופציה למקלדת באמצעות 'תכנת הסימן המרחף', לכתיבה על גבי מסך ועבודות עריכה בלבד (!) בארה"ב כבר משווקים 'מפסקי גרמא' אם 'שני ספק פסיק רישיה'....

יש יהודי בארה"ב, שייצר תנור לאפיה ביו"ט, שעובד על ידי שהוא נדלק כמה דקות אחרי הלחיצה (הוא נוקט להקל בגרמא ביו"ט לצורך אוכל נפש, והאמת שבכל מקרה זה לא נכון כיון שזה גרמא מובנית, והוא כמו אדם שילחץ על מערכת שבעוד 2 דקות תירה טיל, שוודאי שאינו נחשב גרמא). וכששאלו אותו על זה שהרי זה מיד עושה שינויים ורישומים דיגיטליים, השיב שזה כמו חיידקים שלא רואים אותם שמותר לאכול. יתרה מכך טען, שבאג"מ כתוב שאפילו תולעים שלא רואים אותם מותר לאכול, והרי ידוע שכל ג'יגה זה מיליון כפול 8 תאים וא"כ זה הרבה יותר קטן מתולעים....". כשסיפרו את הדברים להגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א הוא נענה ואמר: "זה יותר גרוע מהלצה"...

• • •

עד כאן הדוגמאות המביכות. אך מה באמת גרם להתדרדרות הנוראית הזו בצורת השבת, שלשמחתנו עדין לא הגיעה ממש לפתחו של הציבור החרדי? התקדמות הטכנולוגיה בשנים האחרונות היא עצומה, הכול סביבנו נהפך לדיגיטלי. פיתוחים על גבי פיתוחים, עד כדי כך שאפילו המפתחים עצמם כבר אינם יודעים איך באמת פועלת המצאתם... מצב זה נותן כלים ביד כל מיני גופים רבניים ורבניים למחצה לנסות למצוא 'פתרונות' ל'בעיות' בשבת. אמנם כפי שהזכרנו הבעיה בקיצוניותה עדיין אינה קיימת בציבור שלנו, אך ככל שנעלים עין משאלות שכביכול נראות 'קטנות', כך תתקרב סכנת הטשטוש בצעדי ענק, ותאיים להגיע גם לרחובותינו.

למשל? שימת לב לשערים ודלתות אוטומטיות, שערים לבדיקת מתכות בכניסה למקומות שונים, מעליות שבת, מוני מים דיגיטליים, מקררים ומקפיאים דיגיטליים, מזגני אינוורטר ועוד. ואם תשאל השאלה: מדוע אכן כל זה אסור? הרי שיש לדעת שלושה עקרונות ברזל שנחרטו על ידי פוסקי הדור בעניינים אלו.

העיקרון הראשון הוא שכל שינוי חשמלי או רישום דיגיטלי, אף אם הוא רק בכרטיס האלקטרוני הפנימי, וכעת אינו ניכר מבחוץ כלל, הוא אסור בשבת בתכלית (יש כמה מכתבי הרבנים בעניין), דבר שמוסכם על כל הרבנים מקצה לקצה ומכל העדות והחוגים.

העיקרון השני הוא שכל 'גרמא מובנית' יהיה אשר יהיה, אף אם הוא פועל בדרך של 'מניעת המניעה' או 'המשך מצב', אין בו כלל את ההיתר של 'גרמא' במקום מצווה, כיוון שמכשיר המתוכנן ומיועד לכך, הרי הוא 'מלאכת מחשבת' ואינו נחשב גרמא כלל.(ספק אם לכתוב שמוסכם הרבה רבנים וכו', מעידים: ארחות שבת, שבות יצחק, יישא יוסף ועוד, ע"פ הרבה רבנים כמבואר בחוט שני מוזכר גם בחלק ממכתבי הרבנים וגם זה מוסכם על כל הרבנים כנ"ל.

העיקרון האחרון הוא מבואר היטב במכתבם של מרנן ה'קהלות יעקב' זצוק"ל, ה'אבי עזרי' זצוק"ל ה'מנחת יצחק' זצוק"ל, ושיבדלחט"א מרן בעל ה'שבט הלוי' שליט"א משנת תשמ"ה כלשונם:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"...מלבד אשר ההיתרים עצמם מפוקפקים עד מאוד - ואף [אם] היה דבר זה מותר מבחינת פרטי דיני שבת, בלי ספק שאי אפשר לשמור על תנאי ההיתרים - חוץ מזה עצם ההשתמשות בהיתרים אלו איסורו חמור מאוד משוםדכל כי האי גוונא יש בזה הירוס ועקירת שמירת השבת ח"ו והפיכתה ליום של חול רח"ל, ולעשות פעולות רגילות כעין מלאכות ומכאן ועד למלאכות ממש המרחק קטן מאד. ואוי לנו אם הגענו לכל זאת".

סיפור לדוגמא: בעבר היתה פרסומת של איזה הכשר על מזגני אינוורטר.אמרו על זה הרבנים,שאם היו אומרים שמתירים מזגני אינוורטר בגלל סיבות כמו שהוא לא פסיק רישיה או שהוא לא כוח ראשון או שהוא נתון להשפעות אחרות וכדומה, אז היה צריך לדון בזה וכל אחד לפי רבותיו. אבל כיון שכתבו שזה עדיף ממזגנים רגילים שבמזגנים רגילים יש השפעה על עצם ההפעלה של המזגן, ואילו באינוורטר הוא רק שינוי ורישום דיגיטלי ועל זה אמרו הרבנים שצריך להזדעק כיון שזה הפתח שאפשר להתיר את כל הפרצות (מלבד שזה לא נכון כיוון שבאינוורטר הוא בוודאי שישפיע כמעט מיד ובמזגן רגיל הרבה פעמים רק לאחר זמן).

מה הפתרונות?

קודם כל צריך לדעת שלא לכל דבר יש פתרון. פתרון נצרך למי שיש לו בעיה, אדם שאצלו לא לנסוע ברכב או לא להשתמש בטלפון סלולרי בשבת - מהווה בעיה, הרי שלו עצמו יש בעיה חמורה עד מאוד. אמנם, יש מצבים מיוחדים של קשישים ומוגבלים שלפעמים יש להם קשיים עצומים בתפקוד בשבת, ועבורם משתדלים מאד בארגון 'משמרת השבת' לפתח מוצרים מכניים הכשרים באמת על דעת מרנן פוסקי דורנו שליט"א.

כך לדוגמא מספרים לנו בארגון 'משמרת השבת', שכרגע נמצא בהליכי פיתוח מעשיים תכנון ובניית 'מעלון מכני' לעזרה לקשישים ומוגבלים בעליה במדרגות, שלא עובד כלל באמצעים חשמליים. כך גם יש ניסיונות לפתח מכשירים שונים מכניים נוספים, כמו מכשיר שמיעה למהדרין, מכני לחלוטין, שאמנם לא ייתן מענה לחרשים או קרוב לזה, אבל יוכל לעזור לקשישים כבדי שמיעה וכדומה. כן הדגישו בפנינו ב'משמרת השבת', כי בימים אלו הוגבר מאוד קצב הפעילות כדי לנסות לפתח פתרונות לא חשמליים למוצרים נוספים. ומי ייתן שבזכות הניסיון שלנו לגדור את פרצת השבת, יגדור ד' פרצות עמו ישראל.