אאא

במהלך ימי חול המועד נערכה גם השנה האסיפה השנתית ודרשת חיזוק בהיכל בית המדרש הגדול סאטמר בוויליאמסבורג בה נשא האדמו"ר מסאטמר דרשה מיוחדת במהלכה עמד על הדברים הטעונים חיזוק בקהילה.

את מרכז משאו הקדיש האדמו"ר לפגעי הטכנלוגיה וההתמכרות של הציבור הרחב למכשירי הסמארטפון.

"ישנם הסבורים שהם מסוגלים לעבוד על הילדים ולומר להם שמדובר לצורך פרנסה", אמר האדמו"ר, "אבל הילדים שואלים את הוריהם במשך כל השנה 4 קושיות".

וכאן פירט האדמו"ר את שאלות הילדים: "1. אבא מדוע יש לך מכשיר כזה, אני יודע שזה לא לצורכי פרנסה? 2. מדוע יש גם לאמא מכשיר כזה האם גם היא עובדת? 3. מדוע אין לך מערכת סינון על המכשיר האם גם זה לצורכי פרנסה? 4. מדוע אין לכם זמן אלי ואני מרגיש שאני יתום בלי הורים?".

"והתירוץ", השיב הרבי, "הוא - עבדים היינו למכשירי הטכנולוגיה".

בהמשך דיבר האדמו"ר גם על אלו שאינם משתמשים במכשירים חכמים והדגיש כי הינם צריכים לכבות את המכשיר בבואם לבית הכנסת עד סוף התפילה.

האדמו"ר סיפר שהוא רואה תדיר אנשים המתפללים ובאמצע מסתכלים לבדוק אם קיבלו שיחה או הודעה. ז"ה כמו לומר להשי"ת באמצע התפילה רבונו של עולם חכה דקה תיכף אשוב להתפלל אליך, יש לי עכשיו משהו יותר חשוב לראות".

בסיום הדרשה דיבר האדמו"ר על האובדן הגדול בפטירת מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצ"ל ואמר שבאמת חייבים להספידו כראוי לגאון וצדיק אבל היות ובימי חודש ניסן אסור להספיד לכן יתקיים מעמד הספדים אחרי החג.

האדמו"ר הוסיף במליצה "תלמיד חכם שלא נספד, הסיבה היא כהלכה, שככה כתוב בהלכה שאסור להספידו".