אאא

השיח התקשורתי מתמקד בימים אלה בשאלה האם המשטרה נהגה באלימות כלפי המפגינים יוצאי אתיופיה, או האם המפגינים נהגו באלימות.

עיסוק בנושאים מעין אלו מהווה התחמקות מדיון בשאלה האמיתית.

השאלה האמיתית היא למה אלפים בני אותה עדה מרגישים בכלל צורך לצאת ולהפגין, כל זמן שהם חשים את הצורך הזה, המשמעות היא שכשלנו בתפקידנו כחברה, לא יתכן שיש ציבורים שלמים במדינת ישראל שמרגישים שהמדינה מפלה אותם לרעה.

לתנועת ש״ס יש חלק משמעותי בהעלאת יהודי אתיופיה לארץ ואני מתכוין להמשיך ולהשלים את מה שהתחלנו בו ולא לעצור עד שהם ירגישו שווים לחלוטין בארץ הזאת.

די לאפלייה!! די!!