אאא

יום לאחר העיצום על הוט מובייל - משרד התקשורת הטיל עיצום כספי על חברת פרטנר: בחודשים האחרונים משרד התקשורת הגדיר את מבנה חשבונית הטלפון למנויים על מנת שיהיו ברור ועם שקיפות מלאה. אולם, לטענת המשרד, אורנג' שינתה על דעת עצמה את מבנה החשבון.  

משרד התקשורת הודיע היום (שני) כי החליט על הטלת עיצום כספי בסך של 321,330 ש"ח על חברת פרטנר. במשרד טוענים כי בניגוד להוראות הרישיון, חברת פרטנר ביצעה שינוי במבנה חשבון הטלפון של המנויים, כאשר לא הציגה בסיכום החשבון של לקוחותיה את הפירוט כנדרש אלא רק הסכום לתשלום.

במשרד התקשורת מספרים כי סעיף 8ה בחוק קובע כי בחלק של "סיכום החשבון" יוצג הסכום לחיוב ללא מע"מ כאשר יכללו הפרטים הבאים: חיובים קבועים –חיובים החלים על המנוי אשר אינם תלויים בהקיף השימוש. חיובים משתנים – חיובים החלים על המנוי בהיקף שימוש. חיובים חד פעמיים - כגון חיוב בדמי יציאה, חיוב בהפרשי ריבית והצמדה, בגין חוב כספי, חיוב בגין הוצאות גביה וכו' זיכויים – כגון זיכוי בגין החזרת ציוד ישן, זיכוי בגין סבסוד וכו' והחזרים כספיים בגין חיובי יתר. כאמור, החברה עשתה דין לעצמה, וביצעה שינויים למנויי החברה בדף החשבון.

יש לציין כי פרטנר פנתה אל משרד התקשורת לבחון בקשה לבצע שינויים בחשבון הטלפון של מנויי החברה. המשרד בחן את הבקשה, ובעודו בוחן את הבקשה, ובטרם הודיע את החלטתו בעניין,  בחרה החברה לבצע את השינויים על דעת עצמה.  זאת ועוד, לאחר שהמשרד פנה לחברה בעניין זה, טענה החברה, כי היא תתקן ההפרה תוך שבעה חודשים, שהוא פרק הזמן שנדרש לכך לפי ההערכה שנתנה החברה בעצמה. בחלוף מועד זה, נמצא כי לא בוצע התיקון כנדרש.

לאחר שהמשרד פנה לחברה לבירור העניין, התברר כי החברה תעמוד בהוראות לעניין מבנה החשבונית ביחס לפירוט החיובים השונים בחלק של סיכום החשבון רק בסוף הרבעון הראשון בשנת 2015. הדברים האמורים עמדו בבסיס ההחלטה להטיל עיצום כספי על החברה במקרה זה.

משרד התקשורת אינו מקבל את טענתה של החברה כי לא נגרם נזק למנויים ולו מזערי, כיון שלדעת המשרד ללא פירוט המרכיבים הרלוונטיים יש קושי למנוי להבין את החשבון ולכלכל את צעדיו לגבי התאמה של התכנית אליה הוא משויך, בהתאם למחירים ולדפוס השימוש שלו, דבר שבהחלט יכול לגרום לנזק כלכלי.

משרד התקשורת מסר כי ימשיך לפקח ולאכוף את ציותן של חברות התקשורת לחוק, על מנת שציבור הצרכנים יקבל את מלוא זכויותיו.

"אנו עומדים על כך, שהצרכנים יקבלו מידע ונתונים ברורים ושקופים בכדי שיוכלו לממש את זכויותיהם, השינוי שעשתה פרטנר בניגוד להוראות, הקשה על המנויים לכלכל את צעדיהם לגבי התאמה של התכנית אליהם הם משויכים, בהתאם לדפוסי השימוש"

מפרטנר נמסר בתגובה: "החברה לא פעלה על דעת עצמה ופנתה למשרד התקשורת לאישור באופן מסודר. בכוונת פרטנר לערער בנושא".