אאא

"פסק הלכה" חדש: ה' דוד סתיו, מי שהיה מועמד לתפקיד הרב הראשי ומרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל יצא באמירות קשות נגדו, הוציא 'פסק הלכה' חדש לפיו גברים ההולכים ללמוד או לעבוד במקומות מעורבים ראוי שיענדו טבעת בכדי שייזכרו שהם נשואים.

במאמר שכתב סתיו הוא פוסק: "בקהילות מסוימות אין עניין להנהיג מנהג זה של ענידת הטבעת כיוון שאינו נחוץ, אבל בקרב אלו ההולכים לעבוד וללמוד במקומות מעורבים לגברים ולנשים ראוי ונכון להנהיג שיענדו את הטבעת על אצבעם כדי להזכיר להם ולסביבתם את מחויבותם לנשותיהם, ולמנוע אי-הבנות ואי נעימויות".

"ודאי שאם האישה עצמה מבקשת זאת, ראוי שהבעל ייענה לבקשתה בשמחה ובחפץ לב", הוסיף סתיו. 

סתיו מצטט את ראש ישיבת "כיסא רחמים" הגאון הרב מאיר מזוז כמי שאמר כי אין בעיה לענוד טבעת נישואין "על דרך שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך, ושלא ייתן דעתו באשה אחרת".

למרות דבריו של הגר"מ מזוז המצוטטים בפסק, חשוב לומר כי פוסקי ההלכה חרדים רבים אוסרים ענידת טבעת לגבר מכל וכל, הן בשל איסור "לא ילבש" והן בשל האיסור לנהוג כמנהגי הנוכרים. מנגד, אחד מגדולי הפוסקים, הגר"מ פיינשטיין בשו"ת "איגרות משה" כותב שענידת טבעת היא אולי דבר מכוער ליראי ה´, אולם אינו מוצא סיבה הלכתית לאסור. למרות האיסור ההלכתי על פי רוב הפוסקים, והכיעור שבדבר, אין הדבר מונע מה' סתיו לפסוק כי ראוי להנהיג ענידת טבעת.

המאמר של סתיו מתפרסם בכרך החדש , הל"ה, של השנתון ההלכתי העכשווי "תחומין" היוצא לאור ע"י מכון צומת.