אאא

בחירות 2015 • חלוקת התיקים: יו"ר תנועת ש"ס ושר הכלכלה המיועד אריה דרעי יצטרך בשבוע הבא להביא בפני מועצת חכמי התורה את התיקים שהמפלגה קבלה בהסכם הקואליציוני עם הליכוד, כדי שאלו יקבלו החלטות באשר לחלוקת התיקים בין חברי הכנסת של המפלגה.

אחד התיקים המרכזיים שש"ס קיבלה הוא תיק הדתות, תיק שש"ס נלחמה עליו במשך כל המשא ומתן. אך כעת דרעי מבקש למנות לתפקיד מועמד חיצוני ולא מועמד מבין חברי הכנסת המכהנים. 

בכיר בש"ס המקורב לדרעי הסביר כי אחת הסיבות המרכזיות שדרעי מבקש את המינוי החיצוני הוא "כדי שלא תתקבל תחושה לא נוחה בין חברי הכנסת". 

עם זאת, ההערכה בש"ס כי בסופו של דבר דרעי ימנה את אחד מחברי הכנסת מהמפלגה לתפקיד וככל הנראה זה לא יהיה ח"כ יצחק כהן.

בשיחות שקיים אריה דרעי עם יצחק כהן הוא הבין כי כהן מעדיף תפקיד במשרד האוצר גם במחיר של סגן שר ולא שר בפועל.