אאא

במרבית הישיבות החסידיות לא מתירים גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות לתלמידים לנסוע להשתטח על ציונו של התנא רבי שמעון בר יוחאי במירון בל"ג בעומר זאת בעיקר בשל החשש מבעיות צניעות.

גם בעולם הישיבות הליטאיות אין נוהגים לעלות ולהשתטח על ציון הרשב"י בל"ג בעומר זאת בשל ביטול התורה הכרוך בכך.

הבוקר (חמישי) נרשמה התבטאות מעניינת בעניין התפילה במירון מפי מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, כאשר ניגש למרן ראש הישיבה אחד ממקורביו שנוסע למירון וביקש ברכה שהתפילות יתקבלו.

אמר לו מרן ראש הישיבה: "אם אנחנו נענים לבקשות שאנשים מבקשים מאיתנו, אז הקדוש ברוך מקבל את התפילות שלנו".

בתוך כך נשאל אמש מרן ראש הישיבה על ידי תלמיד חכם חשוב ממקורביו שאמר שאינו יכול לנסוע בל"ג בעומר למירון האם יש עניין לנסוע גם אחרי ל"ג בעומר. והשיב מרן הרב שטיינמן כי "כל עוד ויש מאה איש בציון יש עניין".