אאא

בשעות הערב נערך במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן מעמד הכתרה לגאון רבי אורן אוסטרן, מראשי ישיבת "רינה של תורה-כרמיאל", חתנו של הגר"נ קרליץ שנתמנה לרב בית הכנסת יד אהרן צא"י בשכונת רמת אהרן. מרן ראש הישיבה בירך את הרב ואת גבאי בית הכנסת בברכת הצלחה ואף חתם על כתב ההכתרה.

בהמשך הגיע הרב החדש להתברך במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי הידוע ברגישותו הרבה לעניין השמות ולפיכך העיר לכבוד הרב כי עליו לשנות את שמו מאורן לאהרון.

מרן הגר"ח הורה לו לעשות כן ומחק מכתב ההכתרה את שמו הקודם ושינה לשמו החדש. בנוסף ציין מרן הגר"ח לצד חתימתו על כתב ההכתרה כי המינוי הוא רק אם השם יהיה אהרון. בהמשך הגיע הרב אוסטרן להתברך גם במעונו של הגאב"ד הגר"נ קרליץ. 

בעקבות השינוי, הרב החדש הורה לחברי הקהילה לשנות את המודעות שנתלו ולכתוב את השם החדש על כל המודעות.