אאא

פרשת עוקץ המיליונים: בסוף השבוע הורה שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב איתן הורנשטיין כי הוא ממנה את עו"ד רמי קוגן לכונס הנכסים הרשמי שיהיה אחראי מעתה ואילך על נכסיו של איש העסקים יעקב דומב.

כזכור דומב חשוד כמי שהפיל מאות משפחות בציבור החרדי בעשרות מליוני שקלים בשעה שהבטיח להשיב את כספם עם רווח נאה אולם בסופו של דבר נמלט לחו"ל.

בהחלטת השופט נאמר כי "כונס הנכסים מוסמך לקבל ולתפוס לרשותו את כל נכסי המשיב ולנקוט בכל הפעולות לשמירתו ולהבטחתו".

"להסרת ספק", כותב השופט, "כונס הנכסים אינו מורשה בשלב זה לנקוט בהליכים למימוש הרכוש במלואו או בחלקו".

בתוך כך בשיעור תורני שנשא במהלך השבת הגאון רבי יהודה סילמן, מחשובי הדיינים בבני ברק ומרבני שכונת רמת אלחנן, התייחס בסרקזם להשקעות של אברכים במיזמים מפוקפקים שבהם אין רואים בסופו של יום לא את הקרן ולא את הריבית.

"כתוב בגמרא", אמר הרב סילמן, "שמי שמלווה בריבית אינו קם בתחיית המתים. ונשאלת השאלה הרי הדבר יגרום לחילול השם גדול כאשר יווכחו לדעת שרבים משומרי התורה אף הם לא הקפידו על כך ונכשלו חלילה בעבירה מדאורייתא".

הרב סילמן הרחיב לתאר כיצד בתחיית המתים בתל אביב יקומו רבים ואילו בבני ברק השכנה יקומו פחות בתחית המתים בגלל אותם הלוואות בריבית.

"לכן עשה עימנו הקדוש ברוך הוא חסד עם כל הקריסות והנפילות הללו של המשקיעים, כאשר בהשקעות המפוקפקות הללו אפילו את הקרן מפסידים ואם כן אינו נחשב כהלוואה בריבית זאת משום שמפסיד את כל כספ ואותם משקייעם מספידים יזכו לקום בתחיית המתים", סיים הרב סילמן את דברי תוכחתו.