אאא

ועד עובדות הצהרונים בהן לא מעט נשים חרדיות מירושלים חתמו על הסכם קיבוצי עם העירייה ועם שישה מינהלים הקהילתיים להעלאת שכרן של הסייעות והגננות בצהרונים, זאת לאחר סדרת כתבות ב"כיכר השבת".

מדובר בהסכם קיבוצי ראשון שנחתם בישראל לשיפור תנאי העובדות ועל כך התנהל מאבק חסר פשרות בחודשים האחרונים שאף הגיע לשביתה של העובדות.

במסגרת ההסכם הקיבוצי, הראשון לעובדות צהרונים בתכני ציל"ה, בה מועסקות למעלה מ-10,000 עובדות באמצעות חברות קבלן, מחויבות העירייה והמינהלים הקהילתיים לראשונה מאז הפעלת תוכנית ציל"ה ליידע את העובדות כבר בתום שנת הלימודים כיצד תועסקנה בשנה הבאה.

החלטה על החלפת הקבלן, מחייבת את העירייה לדאוג כי העובדות תקבלנה את אותם התנאים המצויים בהסכם. ההסכם מסדיר תוספת שכר לעובדות הוותיקות, מנגנון פיטורים מסודר לעובדות שסיימו את תקופת הניסיון, אפשרות בחירה באם לעבוד בקייטנות, בונוס על עבודה מאומצת בקייטנות ועוד.

ההסכם, החל עד לסוף שנת הלימודים הבאה, מבטיח כי במידה ויחולו שינויים מבניים מצד משרד החינוך כמו קיצוץ תקציב תכנית ציל"ה, תוכלנה העובדות לשבות.

ועד הצהרונים הוקם בפברואר 2013 בעקבות הודעת עיריית ירושלים על הפעלת תכנית ציל"ה (צהרי יום העשרה לגילאי 3-9), כחלק מיישום תכנית "יום לימודים ארוך" שהוצגה בדו"ח טרכטנברג. עבור ההורים מדובר היה בשיפור דרמטי בתשלום לצהרונים: במקום ששילמו 815 שקלים לילד לחודש נדרשו ההורים לשלם כ-267 שקלים.

אולם עבור העובדות מדובר היה בפגיעה חד צדדית בתנאי עבודתן, שכר הגננות ירד עד 22% ושכר הסייעות עד 35%. כמו כן השתנתה מתכונת השכר משכר חודשי לתשלום שעות אפקטיבי תשלום על שעות עבודה בפועל בלבד. התאגדותן המהירה של העובדות אפשרה קיומה של שביתה, אשר זכתה לתמיכת ארגון ההורים הירושלמי.

באוגוסט 2014 נחתם הסכם הבנות כלכלי בין וועד העובדות העירייה וחברת המתנ"סים, במסגרתו זכו העובדות למשכורת חודשית קבועה ומשופרת. עוד התחייבה העירייה לחתום על הסכם קיבוצי בתוך שישה שבועות. לאחר כשמונה חודשים ללא הסכם, וסירוב העירייה לקבל את דרישת העובדות לנקיטה בצעדים ארגוניים אם ירע משרד החינוך את תנאי התכנית, הודיע וועד ההורים על כוונתו לשבות עם החזרה מחופשת הפסח.

כניסה למשא ומתן אינטנסיבי מנעה את השביתה, בדרך להסכם קיבוצי. "ההסכם מציין שינוי במעמדן של עובדות קבלן בתחום חינוך פעוטות", מסביר יוני בלבן רכז מטה ירושלים בכוח לעובדים. "נקבע כאן כי הזכויות שניתנו לעובדות לא יתפוגגו רק משום שהוחלף הקבלן. את השפעת ההסכם אנו כבר רואים בכל תכנית ציל"ה: שכר העובדות בכל הארץ לשנת הלימודים הבאה, הותאם למודל הירושלמי", הוסיף.