אאא

מרכיבים ממשלה: בג"ץ דחה הבוקר (שני) את העתירה שהגישה מפלגת 'יש עתיד' של יאיר לפיד נגד הרחבת הממשלה, וזאת שעה קלה לאחר קבלת תשובת הכנסת לעתירה.

השופטת דפנה ברק ציינה בתשובתה כי "לאחר שעיינתי בתגובת המשיבים ובעמדת היועמ"ש לממשלה, לא ראיתי לתת את צו הביניים המבוקש המכוון בעיקרו כנגד הליכי חקיקה הנמצאים במהלכם.

"העותרים יגישו הודעת עדכון מטעמם עד ליום 15.5 והם רשאים להקדים הגשתה על פי העניין".

הכנסת, השיבה לבג"ץ בתגובה לעתירה כי יש לדחות את העתירה על הסף מאחר ועניינה הוא צו ביניים ל"מניעת קידום הליכי החקיקה בכנסת של הצעת התיקון לחוק היסוד".

"מדובר בבקשה חסרת כל בסיס וחריגה ביותר המבקשת באופן חסר תקדים לעכב מראש הליכי חקיקה, בשעה שהצעת החוק טרם הונחה על שולחן הכנסת וטרם נדונה על ידי גורם כלשהו בכנסת", כותבים היועץ המשפטי לכנסת עו"ד אייל ינון ובא כוח הכנסת עו"ד גור בליי.

לסיום הם כותבים כי "ברי כי העותרת כלל לא ביססה את טענתה כי המקרה דנן מצדיק צו ביניים חריג וחסר תקדים המבקש לעכב הליכי חקיקה בכנסת, אף בטרם החלו. אשר על כן, מתבקש ביהמ"ש הנכבד לדחות את הבקשה לצו ביניים על הסף ולגופה".