אאא

רצח העם הארמני: יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין התייחס הצהריים (שלישי) בנאומו במסגרת ציון יום 100 שנים לרצח העם הארמני, לסוגיית עמדתה הרשמית של ישראל בנושא.

לדברי יו"ר הכנסת: "מדובר באחד האירועים הדרמטיים והשפלים שהתחוללו כאן בראשית המאה הקודמת. במהלך מספר שנים הובלו אל מותם למעלה ממיליון בני העם הארמני, ולפי רוב ההערכות - מספר הנרצחים הגיע לכמיליון וחצי בני אדם. זאת, באמצעות מעשי טבח וגירוש, מתוך גזענות ושנאת הזר".

לדבריו: "אין זה סוד שמדינת ישראל נקטה עד כה עמדה אמביוולנטית לגבי רצח העם הארמני. סבך של אילוצים, דיפלומטיים ואחרים, הביא לכך שהעמדה הישראלית הרשמית הייתה מהוססת מדי, מאופקת מדי, וכפועל יוצא - היא המעיטה, כביכול, בערכו ובעוצמתו של המאורע הזה", אמר.

"דווקא כבני העם היהודי, שהשואה שעוללו לנו הנאצים שנים לא רבות אחר כך עדיין צרובה בבשרנו - איננו יכולים להחריש! איננו רשאים להעלים עין או להמעיט בערכה של הטרגדיה הארמנית".

לקראת סיום דבריו קרא  אדלשטיין לקיים חשיבה מחודשת לגבי נושא זה: "על מדינת ישראל לבחון שוב ביסודיות את עמדתה הרשמית, כי את ההיסטוריה הרי איש מאתנו לא ישנה. את גודל האסון שפקד את העם הארמני, ואת עומק הכתם המוסרי שהוטל על האנושות - לא נוכל, ואיננו רשאים, לטשטש עוד בלהטוטי ניסוחים".