אאא

האם מהיום יוצמד גם התואר מרן ראש הישיבה למרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי? עשרות ראשי ישיבות קטנות השתתפו במהלך השבוע האחרון, בכנס היסוד לישיבה גדולה שתישא את השם ״וילנא״, בנשיאותו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שהתקיים במעונו שברחוב רשב״ם בבני ברק.

הישיבה תיפתח על פי המתוכנן בחודש אלול הקרוב במושב אחיעזר ובראשה יעמוד הגאון רבי ראובן ולפין. ובה יכהנו גם הגאון רבי זליג ברוורמן, הגאון רבי ישראל אדלשטיין והגרי"ש כהן. כמשגיח הישיבה יכהן הגאון הצדיק רבי נחמיה נורדהיים.

יצויין כי קיימות אמנם מספר ישיבות שבנשיאותן עומד מרן שר התורה, אולם במקרה דנן מדובר בישיבת הדגל כאשר מרן שר התורה מתייחס להקמתה כ״פרוייקט אישי״ זאת לאחר שהתבטא בפני מקורביו על החוסר בישיבות ועל מצוקת לומדי התורה והתלמידים.  

הגר״ח הביע את שאיפתו שתלמידי הישיבה ייצאו לחיי הנישואין כשהם יודעים ״ש״ס בעיון״.