אאא

האם שירות בתי הסוהר, אילץ אסיר דתי לשהות בתא עם טלוויזיה וחילול שבת, למרות בקשותיו, ואף כלא אותו בשל כך בצינוק?

מקורביו של האסיר השוהה בכלא איילון, מדווחים על מה שהם מתארים כהתעללות של שב"ס באסיר. לדבריהם על אף שהאסיר מוגדר כדתי תורני ואף מקבל אוכל בהכשר בד"ץ על פי נהלי שב"ס, החליטו בשב"ס לשים אותו בתא עם טלוויזיה ואסיר המחלל שבת, דבר הפוגע באורחות חייו בצורה קיצונית.

המדובר הוא בצעיר השפוט לשנת מאסר בשל מעורבות בעימות עם ערבים. לפני כשבוע וחצי הועבר האסיר לאגף השמור בכלא איילון ושוכן בתא עם אסיר נוסף חילוני. בתא ישנה טלוויזיה הפועלת אף בשבת.  למרות בקשותיו, סירבו בשב"ס להעבירו לתא עם שותף דתי או לחילופין לתא בו ישהה לבדו, ורק בעקבות איום על כך שיפגע בעצמו הוא הוצא מהתא והועבר לבדיקה רפואית.

לאחר הבדיקה נדרש שוב להיכנס לאותו התא אך סירב ונשפט בטענה שהוא "מסרב להיקלט באגף", ונשלח לשבוע של צינוק ושלילת קנטינה וביקורים.

 בארגון חוננו הגישו בקשה דחופה להוצאת האסיר מבידוד והחזרתו לתנאים התואמים את אורח חייו ואמונתו.

 עו"ד רחביה פילץ מארגון חוננו פנה במכתב למפקד כלא איילון ובו ציין כי לא ברור באיזו עילה חוקית נשפט האסיר לצינוק.

 "האם אסיר חרדי אינו יכול במדינת ישראל לשהות בתא המכבד את אורח חייו התורני?", כתב עו"ד פילץ. "מדוע שב"ס מתנכל למרשי ופוגע בו בצורה כה קשה? בקשתו של מרשי הינה בקשה בסיסית והומניטרית – שיינתן לו לשהות בתא נורמלי אשר אינו פוגע בערכיו ובמורשתו. מדוע שב"ס מתעקש לפגוע בו?"

 עו"ד פילץ הוסיף כי "כאזרח במדינת ישראל אני מקווה שרשויות שב"ס יחזרו בהם בהקדם האפשרי מהתנהגות אשר פוגעת בחופש הדת של אסיר, שכל בקשתו היא שיוכל גם בין כותלי הכלא לשמור על אורח חייו הדתי".

משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה ל״כיכר השבת״:  ״האסיר שובץ לאגף התורני בכלא איילון, אך בשל התנהגותו הועבר ממנו. אין לאסיר להלין אלא על עצמו".