אאא

בג"ץ נגד היועמ"ש: הבוקר (רביעי) התקיים דיון בבג"ץ, בעתירה של מערך כשרות אלטרנטיבי, הדורש להציב תעודת השגחה מטעמם ולעקוף את חוק ההונאה בכשרות. 

כזכור, באופן מפתיע הודיע היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, כי הוא תומך בעתירה, וכי יאפשר פיתרון של הצגת תעודות כשרות אלטרנטיביות. 

הרה"ר הגר"ד לאו פנה ליועמ"ש וביקש ממנו אפשרות לתת לרבנות הראשית, ייצוג פרטי בעתירה, בכדי שהרבנות תוכל להציג את עמדתה המתנגדת לעתירה, אך היועץ סירב לכך וכתב כי  "בית המשפט לא ישמע מנגינות מתווים שונים, משל היו אלה שטיבלאך של נוסחים שונים. תזמורת אחת היא ומנצח לה אחד, במישור הכולל - הממשלה, שבמקרה של חילוקי דעות על ראש הממשלה להביא את הדברים לדיון ולהכרעה בה, ובמישור המשפטי - היועץ המשפטי לממשלה".

אולם מסתבר, שבג"ץ לא אהב את דברי היועמ"ש ודרש לשמוע את עמדת הרבנות הראשית. בהחלטתם כתבו השופטים, "כי ההתנהלות בעניין זה כולו אינה מקובלת עלינו, שכן היה מקום לעדכננו ביוזמת המדינה על אתר לעניין המחלוקת עם הרבנות הראשית, אף שהיועץ המשפטי סבור כי המדובר בנושא אכיפה שבסמכותו אל נכון ביסודו… כך או אחרת, הואיל והעותרים עומדים על עתירתם והואיל ומדובר בנושא הנוגע מהותית לרבנות הראשית גם אם סמכות האכיפה כמובן בידי היועץ המשפטי, החלטנו לדחות את הדיון לישיבה נוספת, בה לא נאפשר ייצוג פרטי של הרבנות הראשית; אולם יינתן ליועץ המשפטי של הרבנות הראשית להשמיע דברים כדי שתנוח דעתנו כי נשמעה עמדתה במלואה, מבלי לפגוע בדברים שהשמיעה הפרקליטה המלומדת."

מנכ"ל הרבנות הראשית, אלחנן גלט, מתח ביקורת חריפה על החלטת היועמ"ש, וקרא לו לעצור בטרם יהיה מאוחר.