אאא

בחירות 2015 • חלוקת תיקים: הוועדה המסדרת של הכנסת אישרה הצהריים (חמישי) את ההרכב הסיעתי של ועדות הכנסת. 30 תמכו ושני ח"כים של ישראל ביתנו התנגדו. 

סיעת ש"ס תזכה לנציג אחד בכל אחת מהוועדות הבאות: ועדת הכנסת, ועדת הכספים, ועדת חוץ וביטחון, ועדת החוקה - חוק ומשפט, ועדת הכלכלה, ועד הפנים, ועדת החינוך (יו"ר הוועדה הוא ח"כ יעקב מרגי), ועדת לביקורות המדינה ועדת העובדה והרווחה וועדת הקליטה.

סיעת 'יהדות התורה' תזכה לנציג אחד בכלל אחת מהוועדות הבאות: ועדת הכנסת, ועדת הכספים (יו"ר הוועדה הוא ח"כ משה גפני), ועדת חוץ וביטחון, ועדת החוקה - חוק ומשפט, ועדת הכלכלה, ועד הפנים, ועדת החינוך וועדת העובדה והרווחה.