אאא

"העיקר זה תורה! ובלי תורה אין כלום!", כך הגיב מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, כשביקשו ממנו דבר חיזוק לקראת חג מתן תורה.

"כמו שכתוב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי", ציטט ראש הישיבה, והנעים את הפסוק בהטעמה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. כאשר נשאל מה צריך לעשות למעשה, הגיב הגראי"ל: "ללמוד דף גמרא".

הגראי"ל נשאל על-ידי הגאון רבי חיים מ"י שטיינברג מח"ס משנת חיים, "מה הפשט במה שאמרו חז"ל 'מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים'. בשלמא חסד מובן שצריך להוסיף בעשיית חסד, אבל מה נתכוונו לומר שיעסוק בתורה, הרי בלאו הכי יש חיוב ללמוד כל רגע, ומה יש להוסיף בשביל להינצל מחבלי משיח?".

והשיב מרן ראש הישיבה כי "בודאי שיש חיוב ללמוד כל רגע ורגע, אבל במציאות אנשים מזלזלים בזה, ומבזבזים את הזמן, ולכן אומר התנא שבכדי לזכות להינצל מחבלי משיח, צריך לראות לא לבזבז את הזמן".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

כאשר נשאל ראש הישיבה על כך שיש מצוה לדור בארץ ישראל, כך שאם כל כלל ישראל יקיימו את המצוה ויעלו לארץ ישראל, במה יתקיים העולם, הרי אצל כולם יהיה לילה באותו זמן וח"ו לא יהיה תורה, וכפי שנהגו לומר שבשביל זה סידר הקב"ה את העולם עם שינויי שעות כדי שבכל שעה ביממה יהיו עוסקים בתורה.

והשיב מרן הרב שטיינמן כי "כשיש ציבור גדול כזה, לא ימלט אפילו רגע אחד שלא יהי' לכל הפחות אחד שעוסק בתורה, ואין מה לחשוש".

הגראי"ל הוסיף והביא חידוש בשם החפץ חיים שגם בזמנים בהם אדם לא לומד בפועל אבל כיון שהוא אוכל בשביל ללמוד וישן כדי ללמוד ועושה את כל הדברים כדי שיוכל ללמוד זה נחשב תלמוד תורה.

החברותא, הרב משה יהודה שניידר, מספר כי הגראי"ל נשאל על ידי נשים שרוצות לארגן קבוצת נשים שיאמרו כל יום את "כל ספר תהלים", וכדי לחזק את הדבר רוצים לתת על זה סכום כסף, ויהיה בזה ג"כ היכי תימצי להחזיק לומדי תורה.

הגראי"ל, שיבח שזה דבר טוב [וכמובן באופן שאינו בא על חשבון הבית והילדים], אך התפלא "למה צריך לתת על זה כסף? וכי כל דבר צריך כסף?", וכשטענו שדבר שעושים בלי כסף, לא מרגישים מחויבות כל כך, ולפעמים אומרים ולפעמים לא וכו', ועל ידי הכסף ישנה מחויבות לשמור על הקביעות בשלימות, השיב הגראי"ל: "טוב מעט בכוונה מהרבות בלא כוונה.." והיינו שטוב שיאמרו פחות ובלי כסף, מאשר יאמרו הרבה עם כסף.

ועל עצם השאלה תמה מרן ראש הישיבה," מי ישלם על אמירת התהלים, וכי למי שיש לו ח"ו צרות, יש לו כסף, והרי אחד מהצרות שיש לאנשים, הוא מה שאין להם כסף".

החברותא מוסיף ומספר כי לפני כמה שנים, הגיעו זוג כאוב אל ראש הישיבה ובכו שהרבה שנים לא זכו בפרי בטן. הגראי"ל ייעץ להם שיאמרו כל יום את כל ספר התהילים. כשאמרו שלא יוכלו לאומרו ברצף ובבת אחת, השיב הגראי"ל שיכולים לחלקו ובכל פעם שיש להם זמן יאמרו מעט, והעיקר שיסיימו את הספר כל יום. ולאחר כשנה ביקשו לבשר לרבינו שנולדה להם בת.